Låg bolåneränta överlägset viktigast vid val av bank

Vad är viktigast för den med bolån i en bank? SBAB har sammanställt svaren från drygt 1 000 personer i frågor som rör val av bank. Den isolerat viktigaste parametern är erbjudande om låg ränta, 42 procent rankar den högst. Sen är det ett stort hopp till det näst viktigaste, 14 procent svarar att ha en personlig kontakt.

10 viktigaste parametrarna vid val av bank:

  1. Låg ränta
  2. Personlig kontakt
  3. Lokalkontor på orten
  4. Trygghet
  5. Bra villkor
  6. Smidig process
  7. Etablerad aktör som varit med länge
  8. Seriositet
  9. Transparens
  10. Modern

Sett till hur kvinnor och män väljer bank är det ingen skillnad i hur olika faktorer bedöms, rankingen ser likadan ut för kvinnor och män. En skillnad noteras, kvinnorna väger in att banken är en väletablerad aktör som varit med länge i högre utsträckning än männen.

- Att låg ränta är det som värderas högst vid val av bank är inget som förvånar. Det är den enskilt viktigaste faktorn som kan påverka din boendeekonomi. Att fler kvinnor än män väljer bank på basis av att den är etablerad sedan lång tid väljer jag att se som ett tecken på sunt risktänkande, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Det förekommer att bytet av bank sällan, eller aldrig, blir av. Något Konkurrensverket skildrat i sin rapport ” Byta bank, komplettera eller klaga”, som bland annat konstaterar att ett byte av bank hamnar långt ned på att-göra-listan.

- Det är absolut värt att engagera sig i att se över villkoren för sina bolån. Den lilla investering i tid det tar att se vad andra banker kan erbjuda kan bli mycket lönsam över lång tid. Det är inte svårt att flytta bara sitt bolån, utan att behöva flytta allt som lönekonto och sparande, vilket många verkar tro. Fokusera på bolånen och se till att få bra villkor på dem. Gör dig själv den tjänsten i sommar, när du tröttnat på badstranden eller omgivningen, säger Claudia Wörmann.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av SynoInt på uppdrag av SBAB mellan den 5 och 7 april 2018. 1 010 personer i åldern 18 till 80 år besvarade undersökningen.

För mer information kontakta gärna

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709 90 6814, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706 68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antalet bolånekunder uppgår till cirka 255 000 cirka 300 000 privatpersoner med sparkonto. Antalet medarbetare är cirka 530. Läs mer på: www.sbab.se, www.booli.se, www.facebook.com/sbabbank, www.twitter.com/sbabbank, www.linkedin.com/company/sbab-bank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.