Låg tvåårsränta lockar bolåntagare att binda hos SBAB

Den tvååriga boräntan har legat under tremånadersräntan även under februari vilket har fortsatt locka många att välja denna bindningstid för sina nya bolån. Det visar SBAB:s månadsstatistik över utlåningen till privatpersoner.

Under februari valde 37 procent av bolåntagarna tremånadersränta, som är kortast möjliga räntebindningstid och därför brukar kallas rörlig ränta, för sina nytecknade bolån hos SBAB. Detta är 2 procentenheter högre än under januari men markant under de senaste tio årens genomsnitt på 74 procent. Andelen som valde räntebindningstider på mellan ett och fyra år minskade från 65 till 62 procent, fortfarande en historiskt hög notering. Andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre var oförändrad på knappt 1 procent.

Under både januari och februari har SBAB:s listränta för den tvååriga bindningstiden legat under den rörliga tremånadersräntan. Den tvååriga listräntan har under februari legat på 1,59 procent, en tiondels procentenhet under tremånadersräntan. Den ganska lilla negativa ränteskillnaden har genererat förhållandevis stor efterfrågan på just tvåårig räntebindning. Andelen som valde just denna räntebindning var 57 procent under februari, att jämföra med de senaste årens genomsnitt på knappt 11 procent.

- Det verkar som många bolåntagare räknar med att räntebotten har passerats. Att kunna binda sina räntor under en tvåårsperiod till en räntenivå som ligger under dagens rörliga ränta blir då svårt att motstå, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Andelen nya bolån med 1-3 månaders, 1-4 års och 5-10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2008-2016

Även befintliga bolåntagare vill binda

Ränteskillnaden mellan tvåårig och tremånaders bolåneränta har även medfört att de bolåntagare vars bolån villkorsändras valt tvåårig räntebindning i högre utsträckning än tidigare. Villkorsändring sker när räntebindningen går ut, för de som har tremånadersränta sker villkorsändring en gång om året. Under december, januari och februari har andelen som valt tvåårig räntebindning legat på 27, 23 och 16 procent, väl över det historiska genomsnittet på 7 procent.

- Den enskilda bolåntagaren sänker sitt risktagande genom att binda räntan på en del av bolånet. Men samtidigt så är det även positivt för den svenska ekonomin i stort då det bidrar till att hålla nere räntekänsligheten, säger Tor Borg.

Andelen bolåntagare som valt tvåårig räntebindning vid villkorsändring

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid 2014 2015 2016 dec-16 jan-17 feb-17
3 månader 71 82 78 50 35 37
1-4 år 21 16 21 49 65 62
5-10 år 8 2 1 1 1 1
Totalt 100 100 100 100 100 100

Anm: Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.

För mer information, vänligen kontakta: 

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.