Lite färre valde rörlig boränta under december

Andelen bolåntagare som väljer den kortaste räntebindningstiden för sina nya bolån minskade något under december men fortsätter att vara mycket hög. Det visar SBAB:s månadsstatistik över utlåningen till privatpersoner.

Under december valde en andel på 82 procent tremånadersränta, som är den kortaste räntebindningstiden, för sina nytecknade bolån hos SBAB. Detta var en procentenhet lägre än under november och andra månaden i rad då andelen minskat. Fortfarande är dock tremånadersränta mycket populärare än vad den varit historiskt, de senaste åtta årens genomsnitt är 74 procent. Andelen som valde räntebindningstider på mellan ett och fyra år ökade från 16 procent under november till 17 procent under december medan andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre var oförändrad på 1 procent.

Efter tremånaders räntebindning följer i popularitet den ettåriga räntebindningen med en andel på 9 procent, den tvååriga med en andel på 5 procent och den treåriga med en andel på 2 procent.

- Möjligen är det så att bolåntagarna i ökad utsträckning räknar med att boräntorna inte kommer att fortsätta sjunka och så smått börjar förbereda sig på att ränteläget på lite sikt kan gå upp. Men de är fortfarande rejält blottade för en ränteuppgång, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Andelen nya bolån med 1-3 månaders, 1-4 års och 5-10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2008-2015  

Även bland de befintliga bolåntagarna väljer något färre rörlig ränta Det är inte bara de nytecknade bolånen som i stor utsträckning placeras till kortast möjliga räntebindningstid. En titt på de låneavtal som villkorsändras, dvs. de lån där låntagaren kan välja ny räntebindningstid, visar att andelen som väljer tremånadersränta är hög även för dessa lån. Under december valdes tremånadersräntan för 91 procent av de villkorsändrade bolånen, något lägre än tidigare månader men väl över det historiska genomsnittet på 84 procent.

- Andelen som väljer rörlig boränta verkar ha slutat öka. Men den ligger kvar på höga nivåer och det återstår att se om vi får se en ökad benägenhet att välja längre räntebindningstider framöver, säger Tor Borg.

Andel villkorsändrade bolån med genomsnittlig räntebindningstid på 1-3 månader under 2008-2015, tre månaders glidande medelvärde

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid       2012 2013 2014 okt-15 nov-15 dec-15
3 månader 63 71 71 85 83 82
1-4 år 33 24 21 15 16 17
5-10 år 4 5 8 1 1 1
Totalt 100 100 100 100 100 100

Anm: Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 430. SBAB har Sveriges nöjdaste bolånekunder 2014 och 2015, enligt SKI, Svenskt Kvalitetsindex. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia