Mäklarutsikt nummer 3

I slutet av oktober 2016 genomfördes ett antal intervjuer med fastighetsmäklare i hela Sverige för att efterforska om de sett några effekter av amorteringsreglerna.  Det här är deras svar. 

Detta nummer av Mäklarutsikt fokuserar helt på amorteringsreglernas eventuella effekter på bostadsmarknaden, sett genom fastighetsmäklarens ögon. SBAB är intresserade av att veta om och hur de nya amorteringsreglerna påverkat köpare och säljare på bostadsmarknaden. Vi har intervjuat ett antal fastighetsmäklare i Sverige, som säljer bostadsrätter, villor och fritidshus och är verksamma både i storstad och på landsbygd.  

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 450. SBAB har Sveriges nöjdaste bolånekunder 2014 och 2015, enligt SKI, Svenskt Kvalitetsindex. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.