Ny konjunkturprognos från SBAB

Pressmeddelande 2007-08-14

Konjunkturen klarar kreditmarknadskrisen
Krisen på den internationella kreditmarknaden har ökat osäkerheten om
konjunkturen. Vår bedömning är att återhämtningen fördröjs i USA men att
tillväxten ändå ökar gradvis. För den svenska ekonomin väntas den
finansiella turbulensen få små reala effekter. BNP-tillväxten på cirka
3,5 procent i år och nästa år dämpas måttligt till 2,9 procent 2009. Det
stigande inflationstrycket får Riksbanken att höja styrräntan till 4,50
procent under nästa år. Blir den finansiella krisen allvarligare än vi
nu räknar med kan det försvaga tillväxten och göra Riksbanken mer
försiktig med räntehöjningar.

Det dröjer innan den amerikanska bostadsmarknaden repar sig, vilket
också håller tillbaka hushållens konsumtion. Tillväxten i den
amerikanska ekonomin stiger dock ändå till cirka 3 procent främst på
grund av ökad export och större investeringar.

– Vi räknar med att krisen på kreditmarknaden får den amerikanska
centralbanken att sänka styrräntan med sammanlagt 0,5 procentenheter
under de närmaste månaderna säger Tor Borg, ränteanalytiker på SBAB.
Räntesänkningen ska ses som en försiktighetsåtgärd snarare än en rädsla
för att ekonomin ska gå överstyr.

Den svenska BNP-tillväxten på cirka 3,5 procent i år och nästa år dämpas
något till 2,9 procent 2009. Trots att svackan i produktivitetsökningen
under första halvåret bedöms vara tillfällig stiger inflationstrycket då
den starka efterfrågan på arbetskraft drar upp löneökningarna. Den öppna
arbetslösheten sjunker till låga 3,3 procent år 2009.

– För Riksbanken är det stigande inflationstrycket viktigare än krisen
på kreditmarknaden. Styrräntan kommer därför att höjas till 4 procent
innan året är slut och vidare till 4,50 procent under nästa år säger
Tomas Pousette, chefsekonom på SBAB.

Oron på den internationella kreditmarknaden väntas bestå under de
kommande månaderna. Visar sig krisen bli allvarligare än väntat kan
tillväxten internationellt och i Sverige påverkas negativt. I så fall
blir Riksbankens räntehöjningar försiktigare.

Konjunkturbrevet (nr 3) finns i sin helhet på SBAB:s hemsida
www.sbab.se.

För ytterligare information, kontakta:

Tomas Pousette, chefsekonom SBAB tfn 08-614 43 88 eller
0708-92 26 63 eller tomas.pousette@sbab.se

Tor Borg, ränteanalytiker SBAB, tfn 08-614 38 84 eller 0761-18 09 02
eller tor.borg@sbab.se

Karin Strand, pressansvarig SBAB, tfn 08-614 38 13 eller 0705-54 38 13
eller karin.strand@sbab.se
Nyckeltal, årlig procentuell förändring respektive procent


2006 2007 2008 2009
BNP
USA 2,9 2,0 2,7 3,2
Euroområdet 2,9 2,8 2,2 2,1
Sverige 4,2 3,8 3,5 2,9

Hushållens ekonomi
Konsumtion 2,8 2,9 3,3 2,8
Disponibel inkomst 2,2 5,7 3,1 2,4
Sparkvot, nivå 8,3 10,7 10,7 10,6

Produktivitet, kalenderkorrigerad

Hela ekonomin 2,4 0,8 2,1 2,0
Näringslivet 3,3 1,2 2,7 2,8

Priser
KPI 1,4 2,1 2,1 2,4
UND1X 1,2 1,2 2,0 2,3
UND1X, exklusive energi 0,6 1,5 2,3 2,5

Arbetsmarknad, förändring
tusental personer
Sysselsättning 83 96 52 32
Arbetskraftsutbud 60 62 9 15
Öppen arbetslöshet -23 -34 -43 -17
Öppen arbetslöshet, 5,4 4,6 3,6 3,3
procent

Räntor, slutet av respektive år
Riksbankens
styrränta 3,00 4,00 4,50 4,50
Rörlig boränta 3,75 4,90 5,40 5,40
Bunden boränta 2 år 4,37 5,20 5,40 5,30
Bunden boränta 5 år 4,64 5,45 5,55 5,45

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar