Oförändrade snitträntor på bolånen under oktober

Snitträntorna för nya bolån ändrades inte nämnvärt mellan september och oktober. Inte heller listräntorna ändrades. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.

Trots Riksbankens ökade stimulans och viss nedåtpress på räntemarknaderna under oktober så var ränteläget på bolånemarknaden stabilt. SBAB:s listräntor på bolån var oförändrade under månaden. Tremånaders listränta låg på 1,59 procent under månaden medan den tvååriga listräntan var 1,72 procent och den femåriga listräntan var 2,49 procent.

SBAB:s genomsnitträntor var också i stort sett oförändrade mellan september och oktober. Tremånadersräntan, den vanligaste, sjönk marginellt till 1,45 procent. Tvåårsräntan sjönk också marginellt till 1,44 procent medan femårsräntan steg något till 2,41 procent.

- Under hösten har en del marknadsräntor pressats nedåt. De räntor som påverkar finansieringskostnaderna för bolån har dock snarare stigit än sjunkit. Denna utveckling har redan slagit igenom i höjda bolåneräntor i början av november, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Genomsnittlig faktisk bolåneränta, nya och förlängda låneavtal hos SBAB

  *För få avtal för att beräkna ett genomsnitt.

Listränta, SBAB, nytecknade bolån, procent, slutet av månaden

3 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 7 år 10 år
September 1,59 % 1,59 % 1,72 % 1,99 % 2,27 % 2,49 % 2,95 % 3,43 %
Oktober 1,59 % 1,59 % 1,72 % 1,99 % 2,27 % 2,49 % 2,95 % 3,43 %

Från och med början av juni redovisar samtliga bolångivare, utöver aktuell listränta, även faktisk genomsnittsränta för nya och förlängda låneavtal, för de olika räntebindningstider som erbjuds.

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

SBABs affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 400. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar