Ökad efterfrågan på bunden boränta i september

Andelen bolån med rörlig ränta minskade från 56 procent i augusti till
53 procent i september. Låntagarna väljer istället främst bindningstider
på två, tre och fem år. Det visar SBAB:s månadsstatistik över
nyutlåningen till privatkunder.

Det ökade intresset för bolån med rörlig ränta i juli och augusti ser ut
att ha varit tillfällig. Från augusti till september minskade andelen
bolån med rörlig ränta från 56 till 53 procent. För korta bindningstider
(1-4 år) ökade andelen från 26 till 27 procent och för långa
bindningstider (5-10 år) noterades en uppgång från 18 till 19 procent.

Trenden sedan förra sommaren med en minskad andel bolån med rörlig ränta
verkar således fortsätta. Från september förra året till september i år
har andelen bolån med rörlig ränta minskat från 69 till 53 procent.
Andelen bolån med korta bindningstider (1-4 år) har ökat från 20 till 27
procent och andelen bolån med långa bindningstider (5-10 år) har ökat
från 11 till 19 procent.

– Den ökade efterfrågan på bolån med bunden ränta beror främst på att
skillnaden mellan bunden och rörlig boränta har minskat. I september var
den femåriga bundna boräntan bara en halv procentenhet högre än den
rörliga boräntan. Förväntningar om att Riksbanken kommer att höja
styrräntan ytterligare har nog också fått många låntagare att välja
bunden boränta, säger Tomas Pousette chefsekonom på SBAB.


Andelen bolån med rörlig ränta och skillnad mellan bunden och rörlig
ränta

[REMOVED GRAPHICS]

Den trendmässiga minskningen av andelen bolån med rörlig ränta är
gemensam för olika delar av landet. I Stor-Stockholm är dock andelen
bolån med rörlig ränta betydligt högre än i övriga landet. Under den
senaste tremånadersperioden (juli-september) är andelen bolån med rörlig
boränta cirka 60 procent i Stor-Stockholm men bara 52-53 procent i Stor-
Göteborg, Stor-Malmö och övriga landet.

– Låntagarna i Stor-Stockholm brukar i högre utsträckning välja bolån
med rörlig ränta än låntagarna i övriga landet. Under de senaste
månaderna är dock skillnaden ovanligt stor. Kanske är det de höga
bostadspriserna i Stockholmsregionen som driver fram ett ökat
risktagande, säger Tomas Pousette.

Andel bolån med rörlig ränta i storstäderna och i övriga landet

[REMOVED GRAPHICS]

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider


Bindningstid 2005 2006 jul-07 aug-07 sep-07
Rörlig (3 60 67 54 56 53
mån)
Bundet 1- 28 21 25 26 27
4 år
Bundet 5-10 12 12 20 18 19
år
Totalt 100 100 100 100 100

Anm: Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till
100.
Statistiken för senaste månaden är preliminär.


För mer information, kontakta:

Tomas Pousette, chefsekonom SBAB, tfn 08-614 43 88, 0708-92 26 63
eller tomas.pousette@sbab.se

Tor Borg, ränteanalytiker SBAB, tfn 08-614 38 84 eller 0761-18 09 02
eller tor.borg@sbab.se

För mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 0771-45 30 00

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar