Över hälften vill placera PPM-pengar på sparkonto

57 procent av PPM-spararna vill kunna placera en del av sina pengar på ett sparkonto istället för i fonder. Bland kvinnorna är andelen hela 63 procent. Överraskande många unga är också positiva till att ha en del av sina pengar på ett PPM-sparkonto. 

SBAB Bank har inför utbetalningen av PPM-pengarna den 10 december frågat drygt tusen privatpersoner om de skulle vilja kunna placera en del av pengarna på ett sparkonto. 57 procent av de som har ett PPM-sparande svarar ja på frågan.

För varje år du arbetar sätts pengar av till din pension via PPM-systemet. Pengarna placeras i fonder. Om det gick att placera en del av PPM-pengarna på ett sparkonto istället, skulle du göra det?

Alla Man Kvinna 18-22 år 23-35 år 36-55 år 56-65 år
Ja 57% 51% 63% 48% 62% 57% 51%
Nej 43% 49% 37% 52% 38% 43% 49%

Kvinnor är betydligt mer positiva än män. Bland kvinnorna svarar 63 procent att de skulle placera en del av sina pengar på ett sparkonto om de kunde, jämfört med 51 procent av männen.

– Det här är inte den enda undersökningen som visar att kvinnor tar lägre risk än män. I längden riskerar det att leda till att kvinnorna får en ännu lägre pension eftersom högre risk bör ge högre avkastning på lång sikt, säger Maria Landeborn, privatekonom på SBAB Bank.

Unga i åldern 23-35 år har långt kvar till pensionen och borde därför i första hand välja att spara i aktier, men de visar sig istället vara förvånansvärt positiva till sparkontot. 62 procent skulle placerat en del av PPM-pengarna på ett sparkonto om det fanns möjlighet.

Andel som skulle placera pengar på ett sparkonto om det fanns möjlighet (regioner)

Andelen som skulle placera pengar på ett sparkonto ser ganska lika ut i stora delar av landet. De två regioner som sticker ut med en högre andel som är positiva till ett PPM-sparkonto är norra Mellansverige (67%) och Småland med öarna (62%).

Hur stor del av dina PPM-pengar skulle du vilja placera på ett sparkonto istället?

Alla Man Kvinna 18-22 år 23-35 år 36-55 år 56-65 år
Ingenting 33% 37% 29% 33% 27% 35% 40%
Mindre än 25 % 15% 16% 14% 22% 20% 14% 7%
26-50 % 26% 24% 28% 29% 29% 24% 23%
51-75 % 10% 7% 12% 6% 9% 11% 10%
Över 75 % 4% 4% 4% 2% 3% 5% 2%
Allt 13% 13% 12% 8% 11% 12% 18%

Större delen av sparandet skulle trots allt förbli placerat i fonder. Andelen som anger att 0-50 procent av pengarna skulle placeras på ett sparkonto är hela 73 procent. Bara 13 procent av spararna skulle placera allt på ett sparkonto.

– Att de flesta bara skulle placera en mindre del av pengarna på ett PPM-sparkonto är bra. Kontot skulle främst vara för aktiva sparare som vill undvika börsen i perioder, och för dem som har nära till pensionen och vill säkra den avkastning de redan fått, säger Maria Landeborn.

De som vill ta en så låg risk som möjligt med sitt PPM-sparande idag är hänvisade till penningmarknadsfonder. De 25 fonder som finns inom ramen för PPM har gett i snitt 2,34 procent i avkastning de sista fem åren. Spararna betalar dessutom en förvaltningsavgift på cirka 0,4 procent och risken finns att fonderna faller i värde när räntorna börjar stiga. Det finns med andra ord inget helt riskfritt alternativ.

– Om Riksgälden exempelvis erbjöd PPM-sparkonton med olika bindningstid skulle det vara det enda helt riskfria alternativet. Ett sådant fattas tyvärr idag, säger Maria Landeborn.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts den 22-28 november 2012 via en webbenkät av CINT/SnabbaSvar.se på uppdrag av SBAB Bank. 1004 personer i åldrarna 18-65 år har svarat på enkäten. De som svarat utgör ett representativt urval ur befolkningen i avseende på kön, ålder och geografi. Svaren är uppdelade på kön, fyra åldersgrupper och åtta geografiska regioner.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Landeborn, Privatekonom SBAB Bank
Telefon: 08-614 43 40, Mobil: 0766-447 881, maria.landeborn@sbab.se

Tor Borg, Chefsekonom SBAB Bank
Telefon: 08-614 38 84 , Mobil: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

SBAB Bankerbjuder lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning till företag och bostadsrättsföreningar. Genom att erbjuda produkter och tjänster som utmanar och förenklar bidrar SBAB Bank till ökad konkurrens på den svenska marknaden. Företaget bildades 1984 och är helägt av svenska staten. Utlåningsvolymen uppgick 2011 till 248,1 mdkr och inlåningsvolymen till 8,8 mdkr. Antalet anställda är cirka 410 varav drygt 120 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på http://www.sbab.se och http://sbabnyhetsrum.se

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia