Överraskande stor efterfrågan på kort bindningstid

Andelen nytecknade bolån med den kortaste bindningstiden på tre månader minskade marginellt från 62 procent i januari till 61 procent i februari. Trots att boräntorna med bindningstider på 2-3 år fortsatt att vara lägre än tremånadersräntan så är efterfrågan på den kortaste bindningstiden stark. Det visar SBAB Banks månadsstatistik över nyutlåningen till privatkunder.

Andelen bolån med den kortaste bindningstiden på tre månader minskade från 62 procent i januari till 61 procent i februari. Bolån med bindningstider på 1-4 år ökade sin andel från 36 procent i januari till 37 procent i februari medan andelen för bolån med bindningstider på 5-10 år var oförändrad på 2 procent.

Boräntorna med bindningstider på 2-3 år har varit lägre än tremånadersräntan sedan augusti förra året. I februari var till exempel den tvååriga boräntan i genomsnitt 0,4 procentenheter lägre än tremånadersräntan. Normalt brukar en så stor ränteskillnad medföra att andelen bolån med den kortaste bindningstiden på tre månader är cirka 50 procent. Istället har andelen bolån med den kortaste bindningstiden på tre månader varit ganska stabil på drygt 60 procent under de tre senaste månaderna.

– Det överraskande stora intresset för den kortaste bindningstiden tyder på att låntagarna räknar med ytterligare räntesänkningar från Riksbanken. Även om tvåårsräntan nu är lägre än tremånadersräntan tror låntagarna uppenbarligen att tremånadersräntan blir fördelaktig framöver, säger Tomas Pousette, chefsekonom på SBAB Bank.

Andelen bolån med tre månaders bindningstid för SBAB Banks nyutlåning till privatkunder

Den genomsnittliga räntebindningstiden för nyutlåningen ökade från 13 månader i januari till 14 månader i februari. Från att mestadels har varit kortare än normalt sedan sommaren 2008 ligger räntebindningstiden i februari nära genomsnittet sedan år 2000. Även om räntebindningstiden nu är normal så innebär en räntebindningstid på bara 14 månader att förändringar i boräntorna slår igenom snabbt på de nya lånen.

– Låntagarna har alltid möjlighet att ändra från tre månaders bindningstid till längre bindningstider om den korta boräntan börjar stiga. Det gäller dock att vara aktiv eftersom de längre boräntorna ofta stiger samtidigt som tremånadersräntan, säger Tomas Pousette.

Genomsnittlig räntebindningstid för SBAB Banks nyutlåning till privatkunder

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid 2010 2011 dec-11 jan-11 feb-11
3 månader 79 63 65 62 61
1-4 år 18 34 34 36 37
5-10 år 3 3 2 2 2
Totalt 100 100 100 100 100

Anm: Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.

För mer information, vänligen kontakta:

Tomas Pousette, Chefsekonom SBAB Bank

Tel: 08-614 43 88, Mobil: 0708-92 26 63, tomas.pousette@sbab.se

Tor Borg, Ränteanalytiker SBAB Bank
Tel: 08-614 38 84, Mobil: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

SBAB Bank erbjuder lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning till företag och bostadsrättsföreningar. Genom att erbjuda produkter och tjänster som utmanar och förenklar bidrar SBAB Bank till ökad konkurrens på den svenska marknaden. Företaget bildades 1984 och är helägt av svenska staten. Utlåningsvolymen uppgick 2011 till 248,1 mdkr och inlåningsvolymen till 8,8 mdkr. Antalet anställda är cirka 410 varav drygt 120 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på http://www.sbab.se/, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar