Överraskande stor efterfrågan på rörlig boränta i augusti

Trots att skillnaden mellan bundna och rörliga boräntor minskat och Riksbanken flaggat för fler räntehöjningar så var andelen bolån med rörlig ränta oförändrad på 73 procent i augusti. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatkunder.

Det stora intresset för rörlig boränta håller i sig. Andelen bolån med rörlig ränta (1 och 3 månader) var oförändrad på 73 procent från juli till augusti medan andelen med korta bindningstider (1-4 år) ökade från 18 till 19 procent och andelen med långa bindningsti-der (5-10 år) minskade från 8 till 7 procent.

I augusti talade egentligen det mesta för att andelen bolån med bunden ränta skulle öka. Dels sänktes de bundna boräntorna, vilket bidrog till att skillnaden mellan bundna och rörliga boräntor minskade med cirka 0,2 procentenheter. Dels har Riksbanken varnat för att styrräntan kan komma att höjas med ytterligare en halv procentenhet innan årets slut. Trots det fortsätter bolån med rörlig ränta att dominera och man får gå tillbaka till sommaren 2006 för att hitta en lika hög andel som i augusti.

– Låntagarna verkar tvivla på Riksbankens prognos om höjningar av styrräntan och tycks istället räkna med lägre rörliga boräntor framöver. Det kan också finnas förväntningar om lägre bundna boräntor som bidrar till att många låntagare avvaktar med att binda räntan, säger Tomas Pousette, chefsekonom på SBAB.

Andelen bolån med rörlig och bunden ränta för SBAB:s nyutlåning till privatkunder


Se bifogad PDF för diagram


Det ökade intresset för bolån med rörlig ränta sedan hösten förra året är en gemensam regional trend. Under den senaste tremånadersperioden, juni-augusti, är andelen lån med rörlig ränta högst i Stor-Stockholm med 75 procent, följt av Stor-Malmö med 73 procent och Stor-Göteborg med 72 procent. I övriga landet är andelen bolån med rörlig boränta något lägre, 70 procent.

– Mönstret med högst andelen bolån med rörlig ränta i Stor-Stockholm och lägst andel utanför de tre storstäderna är stabilt över tiden. Även om nivåerna är olika så är följ-samheten mellan utvecklingen av andelen bolån med rörlig ränta i olika regioner mycket stor, säger Tomas Pousette.

Andel bolån med rörlig ränta i storstäderna och i övriga landet


Se bifogad PDF för diagram


Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider


Bindningstid 2006 2007 jun-08 jul-08 aug-08
Rörlig 1- 67 54 67 73 73
3 mån
Bunden 1- 21 28 23 18 19
4 år
Bunden 5-10 12 18 10 8 7
år
Totalt 100 100 100 100 100

Anm: Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till
100.
Statistiken för senaste månaden är preliminär.


För mer information, kontakta:

Tomas Pousette, chefsekonom SBAB
Tfn: 08-614 43 88
Mobil: 0708-92 26 63
E-post: tomas.pousette@sbab.se


Tor Borg, ränteanalytiker SBAB
Tfn: 08-614 38 84
Mobil: 0761-18 09 02
E-post: tor.borg@sbab.se

Christine Brosewitz, pressansvarig SBAB
Tfn: 08-614 43 75
Mobil: 0705-47 16 11
E-post: christine.brosewitz@sbab.se

För mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 0771-45 30 00

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar