SBAB ändrar bolåneräntorna

SBAB sänker räntan för lån med tre månaders bindningstid med 0,05 procentenheter. Övriga bindningstider lämnas oförändrade. Ändringen gäller från och med i idag, den 29 november 2013.

I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Ikano Bank.

Bindningstid      Förändring (%)      Tabellränta (%)     
3-månader - 0,05 % 2,83
1 år Oförändrad 2,79
2 år Oförändrad 2,86
3 år Oförändrad 3,09
4 år Oförändrad 3,34
5 år Oförändrad 3,57
7 år Oförändrad 3,94
10 år Oförändrad 4,29

I SBAB:s modell för räntesättning avgör lånebeloppets storlek och belåningsgraden vilken ränta som kunden erbjuds. SBAB:s kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på www.sbab.se/bolanekalkyl eller genom att kontakta kundservice på telefon 0771-45 30 00.

För mer information, vänligen kontakta:
Håkan Höijer, Chef Privatmarknad SBAB

Telefon: 054-17 71 95, Mobil: 0706-72 51 96, hakan.hoijer@sbab.se

SBAB erbjuder lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning till företag och bostadsrättsföreningar. Genom att erbjuda produkter och tjänster som utmanar och förenklar bidrar SBAB till ökad konkurrens på den svenska marknaden. Företaget bildades 1984 och är helägt av svenska staten. Utlåningsvolymen uppgick 2012 till 255,9 mdkr och inlåningsvolymen till 27,7 mdkr. Antalet anställda är cirka 470 varav drygt 200 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på http://www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera