SBAB Bank höjer inlåningsräntorna från och med 27 april

Från och med onsdag den 27 april höjs räntan med 0,25 procentenheter på SBAB Banks inlåningskonton till privatpersoner och bostadsrättsföreningar.

Förändring procentenheter Ny ränta (%)
Sparkonto
Privat +0,25 2,35
Bostadsrättsföreningar +0,25 2,35
SBAB-konto
Privat +0,25 2,60
Bostadsrättsföreningar (>2 mnkr) +0,25 2,60

Ränteändringen omfattar inte placeringskonto för bostadsrättsföreningar.

Sparkonto
På vårt sparkonto kan alla spara till enkla villkor; fria uttag, inga avgifter och ingen bindningstid.

SBAB-konto för privatpersoner
För kunder hos SBAB med bolån på en miljon kronor eller mer erbjuder vi extra bra sparränta. SBAB-kontot har fria uttag, inga avgifter och ingen bindningstid.

SBAB-konto för bostadsrättsföreningar
Bostadsrättsföreningar som har lånat minst 2 000 000 kronor hos oss får extra hög ränta på kapital upp till 2 000 000 kronor. På placeringar över 2 000 000 kronor gäller ordinarie räntesats. SBAB-kontot har fria uttag, inga avgifter och ingen bindningstid.

SBAB Banks konton omfattas av den statliga insättningsgarantin upp till 100 000 euro per person. Ersättningen betalas ut av Riksgälden.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Bergström, Affärsområdeschef Konsument, SBAB Bank
Tel: 08-614 38 50, Mobil: 0705-32 26 60, fredrik.bergstrom@sbab.se

Bernd Schmitz, Presschef SBAB Bank
Tel: 08-614 43 94, Mobil: 0727-44 43 94, bernd.schmitz@sbab.se

SBAB Bank erbjuder lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning till företag. Genom att erbjuda produkter och tjänster som utmanar och förenklar bidrar SBAB till ökad konkurrens på den svenska marknaden. Bolaget grundades 1985 och ägs till 100 procent av svenska staten. Utlåningsvolymen uppgick 2010 till 249,1 mdkr och inlåningsvolymen till 6,1 mdkr. Antalet anställda är cirka 430 varav drygt 120 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på www.sbab.se

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar