SBAB Banks årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2011 finns tillgängliga online

SBAB Bank har idag publicerat följande information på sin hemsida:

Publikation Webbadress
Årsredovisning för 2011 www.sbab.se/ir
Hållbarhetsredovisning för 2011 www.sbab.se/cr
Information om kapitaltäckning och riskhantering för 2011 www.sbab.se/ir

 

För mer information, vänligen kontakta:

Bernd Schmitz, presschef SBAB Bank

Tel: 08-614 43 94, Mobil: 0727-44 43 94, bernd.schmitz@sbab.se

SBAB Bank erbjuder lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning till företag och bostadsrättsföreningar. Genom att erbjuda produkter och tjänster som utmanar och förenklar bidrar SBAB Bank till ökad konkurrens på den svenska marknaden. Företaget bildades 1984 och är helägt av svenska staten. Utlåningsvolymen uppgick 2011 till 248,1 mdkr och inlåningsvolymen till 8,8 mdkr. Antalet anställda är cirka 410 varav drygt 120 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på http://www.sbab.se/, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.