SBAB Banks kunder ökar sitt sparande

I tider av finansiell oro väljer allt fler sparare att placera tillgångar på sparkonton. Det visar statistik från SBAB Bank där antalet nyöppnade sparkonton sedan juni ökat med 6 procent och inlåningen med 10 procent.

Mitt under semestern i juli valde många sparare att satsa på en säkrare placering och att öppna sparkonto eller utöka sitt sparande på befintligt konto. Hos SBAB Bank öppnades fler än 2 000 sparkonton och inlåningen ökade med tre procent. Från juni fram till idag är motsvarade siffror 4 000 respektive 10 procent.

– Den stora efterfrågan på säkrare placeringar under sommaren visar att spararna har reagerat på de allt fler och tydligare signalerna om att ekonomin i Europa och globalt har sats i gungning. I det läget har många valt att lämna mer osäkra placeringar till förmån för en trygg och relativt hög avkastning på sparkonton, säger Fredrik Bergström, affärsområdeschef för Konsument på SBAB Bank.

Inlåningsräntan har ökat en procentenhet sedan årsskiftet
Sparandet har stimulerats av att ränteläget blivit högre. Sedan årsskiftet har inlåningsräntan på SBAB Banks sparkonto höjts vid tre tillfällen och ökat med en procentenhet.

– Höjningen med 0,25 procentenheter på samtliga våra sparkonton i början av juli verkar ha fått våra kunder att i ännu högre utsträckning se våra sparkonton som ett attraktivt placeringsalternativ, säger Fredrik Bergström.

Dec 2010 Aug 2011 Förändring (%-enhet) Förändring (%)
SBAB-konto * 2,10 3,05 + 0,95 + 45
Sparkonto ** 1,80 2,80 + 1,00 + 56

* SBAB-konto kan tecknas av SBAB Banks lånekunder och ger extra hög ränta för sparbelopp upp till 1 000 000 kronor. Därutöver är räntan densamma som för Sparkontot. SBAB-kontot har inga avgifter, ränta från första kronan och fria uttag.
** Sparkonto kan tecknas av alla och har inga avgifter, ränta från första kronan och fria uttag

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Bergström, Affärsområdeschef Konsument SBAB Bank
Telefon: 08-614 38 50, Mobil: 0705-32 26 60, fredrik.bergstrom@sbab.se

Bernd Schmitz, Presschef SBAB Bank
Telefon: 08-614 43 94, Mobil: 0727-44 43 94, bernd.schmitz@sbab.se

SBAB Bank erbjuder lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning till företag. Genom att erbjuda produkter och tjänster som utmanar och förenklar bidrar SBAB till ökad konkurrens på den svenska marknaden. Bolaget grundades 1985 och ägs till 100 procent av svenska staten. Utlåningsvolymen uppgick 2010 till 249,1 mdkr och inlåningsvolymen till 6,1 mdkr. Antalet anställda är cirka 420 varav drygt 120 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på www.sbab.se

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar