SBAB höjer listräntan för bolån med två års bindningstid

SBAB höjer listräntan för bolån med två års bindningstid med 0,05 procentenheter.  Listräntorna för lån med övriga bindningstider lämnas oförändrade. Ändringen gäller från och med idag den 4 april 2017.

Anledningen till höjningen av den tvååriga bolåneräntan är att marknadsräntorna har stigit. Listräntan höjs från 1,64 procent till fortsatt låga 1,69 procent, vilket är i nivå med den rörliga tremånadersräntan.

I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken, Ikano Bank och Sparbanken Syd.

Bindningstid    Förändring (%)     Listränta (%)  
3 månader Oförändrad 1,69
1 år Oförändrad 1,69
2 år         + 0,05 1,69
3 år Oförändrad 1,89
4 år Oförändrad  2,11
5 år                 Oförändrad  2,36
7 år Oförändrad  2,80
10 år Oförändrad  3,29

I SBAB:s modell för räntesättning avgör lånebeloppets storlek och belåningsgraden vilken ränta som kunden erbjuds. SBAB:s kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på www.sbab.se/bolanekalkyl eller genom att kontakta kundservice på telefon 0771-45 30 00.

För mer information, kontakta gärna: 

Karin Hellgren, Informationschef SBAB

Telefon: 0706-68 38 24, e-post: karin.hellgren@sbab.se 

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 335 000 och antalet medarbetare till cirka 500. SBAB har Sveriges nöjdaste bolånekunder 2014, 2015 och 2016, enligt SKI, Svenskt Kvalitetsindex. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar