SBAB höjer listräntan på bolån för alla löptider

SBAB höjer listräntan på bolån med 3 månaders bindningstid med 0,10 procentenheter. Övriga löptider höjs med 0,05 eller 0,10 procentenheter.

SBAB har målsättningen att visa följsamhet mot ränteutvecklingen samt mot förändrade upplåningskostnader. Höjningen av listprisräntan är framförallt till följd av stigande upplåningskostnader.

- Det kan vara så att vi har sett botten för bolåneräntorna. Stigande upplåningskostnader och ökande framtida kapitalkrav sätter press uppåt på bolåneräntorna, säger Klas Danielsson, VD på SBAB.

I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Ikano Bank.

Bindningstid   Förändring (%)     Listränta (%)
3 månader + 0,10 % 1,69 %
1 år + 0,10 % 1,69 %
2 år + 0,10 % 1,82 %
3 år + 0,05 % 2,04 %
4 år + 0,05 % 2,32 %
5 år + 0,10 % 2,59 %
7 år + 0,10 % 3,05 %
10 år + 0,10 % 3,53 %

I SBAB:s modell för räntesättning avgör lånebeloppets storlek och belåningsgraden vilken ränta som kunden erbjuds. SBAB:s kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på www.sbab.se/bolanekalkyl eller genom att kontakta kundservice på telefon 0771-45 30 00.

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB

Telefon: 0706-68 38 24, E-post: karin.hellgren@sbab.se

SBABs affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 400. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar