SBAB lanserar Grönt Bolån

Idag lanserar SBAB Grönt Bolån för bolånekunder som bor i villa. Totalt är det bolånekunder med cirka 5,7 miljarder kronor i bolån som får sitt bolån omvandlat till Grönt Bolån med en grön ränterabatt. SBAB:s Gröna Bolån är digitalt och enkelt för kund då ingen ansökan görs utan bolånet omvandlas automatiskt till Grönt med ränterabatt.

Grönt bolån för bolånekunder som bor i bostadsrätt beräknas lanseras under tredje kvartalet, också med digital automatisk hantering för befintliga kunder.

Grönt Bolån baseras på fastighetens energiklass i energideklarationen från Boverket. SBAB:s Gröna Bolån ger 0,10 procentenheters rabatt för energiklass A och B, vilket betyder 1 000 kronor per år i lägre räntekostnad före skatt per varje miljon kronor i bolån. För energiklass C ges 0,05 procentenheters ränterabatt. Kundens bolån omvandlas automatiskt av SBAB till Grönt Bolån.

Bostäder står för nästan 40 % av den totala energiförbrukningen i Sverige. Enligt Boverket finns det fler än 4,5 miljoner bostadshus i Sverige, men bara runt 13 procent av dem har en registrerad energideklaration

– Vi vill bli Sveriges mest ansvarstagande och hållbara bank. Genom att premiera energieffektiva bostäder skapar vi incitament för ökad energieffektivitet och hjälper på så sätt till att minska energiförbrukningen. Vårt Gröna Bolån bidrar till att skapa en långsiktigt ökad efterfrågan på energieffektiva bostäder, säger Malin Pellborn, Hållbarhetschef på SBAB.

Det gröna bolånet erbjuds till de bolåntagare som har energideklarerade fastigheter som minst klarar energiklass C – det lägsta kravet på energiprestanda som tillåts i nybyggnationer. Men Boverkets statistik visar att så mycket som 80 procent av svenska villor och flerbostadshus inte klarar den nivån och därmed förbrukar mer energi än vad som skulle tillåtas i ett nytt hus idag.

– En majoritet av svenska fastigheter ligger i kategori D eller E. Med det gröna bolånet vill vi öka våra kunders medvetenhet om energikonsumtionen i bostaden. Vi hoppas att det kan påverka och leda till ett förändrat beteende och fungera som ett ekonomiskt incitament när man renoverar sin bostad, och förhoppningsvis gör så att bostaden blir mer energieffektiv, säger Malin Pellborn.

Om SBAB:s gröna bolån
Grönt bolån omfattar villor med en giltig energideklaration hos Boverket med energiklass A, B eller C. Avdrag görs på bolåneräntan med 0,10 procent för energiklass A eller B och 0,05 procent för energiklass C.

För mer information kontakta gärna

Malin Pellborn, Hållbarhetschef SBAB, telefon: 0702 53 45 28, e-post: malin.pellborn@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706 68 38 24, e-post: karin.hellgren@sbab.se 

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antalet bolånekunder uppgår till cirka 255 000 cirka 300 000 privatpersoner med sparkonto. Antalet medarbetare är cirka 530. Läs mer på: www.sbab.se, www.booli.se, www.facebook.com/sbabbank, www.twitter.com/sbabbank, www.linkedin.com/company/sbab-bank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar