SBAB:s Mäklarbarometer: Överraskande snabb försvagning på bostadsmarknaden

Glädjeyran på bostadsmarknaden under första halvåret förbyttes i en oväntat kraftig försvagning under tredje kvartalet. Mäklarna bedömer att priserna på bo-stadsrätter minskat något medan småhuspriserna var i stort sett oförändrade. Budgivningen avtog markant och försäljningen gick betydligt trögare. Mäklarnas förväntningar inför fjärde kvartalet är att nedgången fortsätter. Priserna väntas minska något både för bostadsrätter och för småhus.

För första gången sedan Mäklarbarometern startades 2005 är det en övervägande del av mäklarna som uppger att priserna på bostadsrätter minskat. När det gäller småhus be-döms priserna under tredje kvartalet ha varit i stort sett oförändrade. Andra tecken på att bostadsmarknaden försvagats är att skillnaden mellan försäljningspriset och utgångs-priset minskat kraftigt och att försäljningstiden blivit betydligt längre.

Nedgången på bostadsmarknaden väntas fortsätta under fjärde kvartalet. För bostadsrät-ter och småhus är det en övervikt på 17 respektive 10 procent av mäklarna som räknar med att priserna minskar, vilket är de lägsta prognoserna sedan enkäten startades. Bud-aktiviteten väntas avta ytterligare och försäljningen bedöms ta ännu längre tid.

– Mäklarna bedömer att krisen på kreditmarknaden har haft en viss negativ effekt på bostadsmarknaden. Det främsta skälet till den nedgång vi nu ser är dock troligen att de högre boräntorna börja bita, säger Tomas Pousette, chefsekonom på SBAB.

Mäklarnas bedömning av prisutvecklingen på bostadsrätter och småhus

(Tabell återfinns i bifogad PDF.)

Anm. Nettotalet är skillnaden mellan andelen som uppgett att priserna ökat och andelen som uppgett att pri-serna minskat. Ju mer positivt (negativt) nettotalet är, desto större är sannolikheten att priserna stiger (faller).


Nedgången på bostadsmarknaden under tredje kvartalet är likartad i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö. Mäklarnas syn på det fjärde kvartalet är också sam-stämmig i de tre storstadsområdena med förväntningar om fallande priser. Prognosen för prisutvecklingen är lägst i Stor-Stockholm både för bostadsrätter och för småhus med en övervikt på 21 respektive 13 procent av mäklarna som räknar med lägre priser.

Enkäten genomfördes från 25 september till 8 oktober när osäkerheten om krisen på finansmarknaden var mycket stor. För att belysa detta ställdes en fråga om hur utveck-lingen på finansmarknaden påverkat marknadsläget för bostadsrätter och småhus de senaste månaderna. Det är 6 procent av mäklarna som bedömer att kreditturbulensen fått stor effekt på bostadsmarknaden och 77 procent som uppger att utvecklingen på finansmarknaden haft viss påverkan. Andelen som anser att kreditkrisen inte haft någon effekt alls på bostadsmarknaden är 17 procent.

– När läget på kreditmarknaden nu ser ut att lugna ner sig kan det få en viss positiv ef-fekt på bostadsmarknaden. Å andra sidan innebär en stabilare kreditmarknad också att Riksbanken inte kommer att tveka om att fortsätta att höja styrräntan, vilket fördyrar boendet ytterligare, säger Tor Borg, analytiker på SBAB.


Fakta om Mäklarbarometern
Mäklarbarometern är en kvartalsvis enkät till drygt 200 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö som Statistiska Centralbyrån genomför på uppdrag av SBAB. Enkäten genomfördes under perioden 25 september till och med 8 oktober. Svarsfrekvensen var 95 procent.


För ytterligare information kontakta:
Tomas Pousette, chefsekonom SBAB, tfn 08-614 43 88 eller 0708-92 26 63 eller tomas.pousette@sbab.se

Tor Borg, ränteanalytiker SBAB, tfn 08-614 38 84 eller 0761-18 09 02 eller tor.borg@sbab.se

Christine Brosewitz, Pressansvarig SBAB, tfn 08-614 43 75 eller 0705-47 16 11 eller christine.brosewitz@sbab.se

Mäklarbarometern finns i sin helhet på SBAB:s hemsida, www.sbab.se.

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar