SBAB sänker bolåneräntor

Från och med fredagen den 25 maj sänker SBAB listräntan med 0,10 procentenheter för bolån med de mest populära räntebindningstiderna, 3 månader och 1 år, samt med 0,05 procentenheter för bolån med räntebindningstid på 2 år. Räntesänkningarna beräknas få ungefär samma påverkan på genomsnittsräntorna. Listräntorna för bolån med övriga bindningstider lämnas oförändrade.

Med anledning av de högre bolånemarginalerna på de kortare bindningstiderna jämfört med de längre bindningstiderna, konstaterar SBAB att utrymme finns att sänka bolåneräntorna för de kortare bindningstiderna. Som en konsekvens av sänkningen av listräntorna förväntas genomsnittsräntorna sjunka med cirka 0,10 procentenheter. Sänkta bolånekostnader bidrar till en bättre boendeekonomi för de som äger sin bostad. 70 % av SBAB:s bolånekunder har 3-månadersränta och får därmed inom kort en lägre bolåneränta. Nya kunder får ett marknadsledande ränteerbjudande som bidrar till bättre boendeekonomi.

- Boendeekonomi är jättekul. Den senaste tiden har det varit SBAB som fått flest kunder och växt mest inom bolån i förhållande till marknadsandelen. Det vill vi fortsätta göra. När konkurrensen ökar så ökar vi konkurrensen, säger Klas Danielsson, VD SBAB.

Enkelhet och transparens är centralt i SBAB:s kunderbjudande, vilket den låga skillnaden mellan listräntan och genomsnittsräntan visar samt det faktum att bolåneräntan inte är förhandlingsbar eller beror på andra affärer.

I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken, Ikano Bank och Sparbanken Syd.

Bindningstid  Förändring (%) Listränta (%) Genomsnittsränta april (%)
3 månader -0,10 1,49 1,44
1 år -0,10 1,49 1,49
2 år           -0,05 1,69 1,62
3 år Oförändrad 1,99 1,89
4 år Oförändrad 2,21 2,08
5 år                 Oförändrad 2,46 2,38
7 år Oförändrad 2,90 N/A
10 år Oförändrad 3,39 3,26

I SBAB:s modell för räntesättning avgör risknivån genom bostadens belåningsgrad samt lånebeloppet vilken exakt bolåneränta man erbjuds. Kunder kan enkelt räkna fram ränteerbjudandet på www.sbab.se/bolanekalkyl.

För mer information, kontakta gärna: 

Karin Hellgren, Informationschef SBAB

Telefon: 0706-68 38 24, e-post: karin.hellgren@sbab.se 

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antalet bolånekunder uppgår till cirka 255 000 cirka 300 000 privatpersoner med sparkonto. Antalet medarbetare är cirka 530. Läs mer på: www.sbab.se, www.booli.se, www.facebook.com/sbabbank, www.twitter.com/sbabbank, www.linkedin.com/company/sbab-bank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar