Snitträntorna på bolån fortsatte stiga under december

Snitträntorna för bolån fortsatte stiga något mellan november och december. Listräntorna var dock oförändrade. Det visar SBAB:s månadsstatistik över utlåningen till privatpersoner.

SBAB:s listräntor på bolån var oförändrade under december efter att de höjts något under november. Tremånaders listränta var 1,69 procent under månaden medan den tvååriga listräntan var 1,82 procent och den femåriga listräntan 2,59 procent.

SBAB:s genomsnitträntor för de kortare räntebindningstiderna steg överlag något mellan november och december. Tremånadersräntan, den vanligaste, steg från 1,55 till 1,57 procent. Tvåårsräntan steg från 1,70 till 1,75 procent medan femårsräntan däremot sjönk från 2,53 till 2,52 procent.

- Det är visserligen ganska marginella förändringar men riktningen har ändå varit ganska tydligt uppåt de senaste två månaderna. Lite högre finansieringskostnader slår igenom i stigande boräntor, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Genomsnittlig faktisk bolåneränta, nya och förlängda låneavtal hos SBAB

  *För få avtal för att beräkna ett genomsnitt.

- Även om Riksbanken skulle sänka styrräntan eller öka stimulansen på något annat sätt framöver så är det osannolikt att det skulle slå igenom i bolåneräntorna. Troligtvis kommer vi därför att få se oförändrade eller svagt stigande bolåneräntor framöver, säger Tor Borg.

Listränta, SBAB, nytecknade bolån, procent, slutet av månaden

3 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 7 år 10 år
Oktober 1,59 1,59 1,72 1,99 2,27 2,49 2,95 3,43
November     1,69 1,69 1,82 2,04 2,32 2,59 3,05 3,53
December 1,69 1,69 1,82 2,04 2,32 2,59 3,05 3,53

Från och med början av juni 2015 redovisar samtliga bolångivare, utöver aktuell listränta, även faktisk genomsnittsränta för nya och förlängda låneavtal, för de olika räntebindningstider som erbjuds.

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 430. SBAB har Sveriges nöjdaste bolånekunder 2014 och 2015, enligt SKI, Svenskt Kvalitetsindex. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia