Trenden mot längre bindningstider på bolånen fortsätter i januari

I januari minskade andelen bolån med den kortaste bindningstiden på tre månader till 71 procent från 72 procent i december. Jämfört med januari i fjol är nedgången hela 19 procentenheter. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatkunder.

Efterfrågan på bolån med den kortaste bindningstiden på 3 månader fortsätter att minska. I januari minskade andelen bolån med 3 månaders bindningstid till 71 procent från 72 procent i december. Andelen bolån med bindningstider på 1-4 år ökade från 24 procent i december till 25 procent i januari medan andelen med bindningstider på 5-10 år var oförändrad 4 procent.


De stigande räntorna ligger bakom omsvängningen mot allt längre bindningstider. Troligtvis har dock trenden bromsats av att de långa bolåneräntorna stigit snabbare än tremånadersräntan de senaste månaderna. Tremånadersräntan var i genomsnitt 3,3 procent under januari, en uppgång med 0,2 procentenheter sedan december. Det var trettonde månaden i rad som tremånadersräntan steg. Tvåårsräntan var i genomsnitt 3,9 procent, 0,3 procentenheter högre än under december. Femårsräntan, som låg på i genomsnitt 4,9 procent, var 0,2 procentenheter högre än under december.


– Bolåntagarna räknar med att Riksbanken kommer att höja styrräntan och att den korta bolåne- räntan ska stiga. Efterfrågan på bolån med den kortaste bindningstiden tenderar dock att gynnas när de långa räntorna stiger. Det finns ett motstånd mot att välja längre bindningstider precis efter att räntekostnaden för dessa just stigit, säger Tor Borg, ränteanalytiker på SBAB.


Andelen bolån med olika bindningstider för SBAB:s nyutlåning till privatkunder*


*De streckade linjerna visar medelvärdena för 2000-2010


Andelen bolån med medellånga bindningstider på 1-4 år ligger nu nära genomsnittet för 2000- talet. Långa bindningstider på 5-10 år är dock inte särskilt populära och andelen ligger fortfarande en del under det normala. Detta avspeglas i att den genomsnittliga räntebindningstiden, som i januari var 12 månader, fortfarande har en bit kvar till genomsnittsnivån på 14 månader.


– Bolånetagarnas genomsnittliga räntebindningstid har fördubblats sedan bottennivån i slutet av 2009. Men det är fortfarande en bit kvar innan den når upp till nivåerna innan finanskrisen. Så Riksbankens ränteförändringar har fortfarande större effekt på bolåntagarnas plånböcker än normalt, säger Tor Borg.


Genomsnittlig räntebindningstid för SBAB:s nyutlåning till privatkunder
 


Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider
 

Anm: Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.


För mer information, kontakta:
Tor Borg, ränteanalytiker SBAB
Tfn: 08-614 38 84
Mobil: 0761-18 09 02
E-post: tor.borg@sbab.se

Tomas Pousette, chefsekonom SBAB
Tfn: 08-614 43 88
Mobil: 0708-92 26 63
E-post:
tomas.pousette@sbab.se
 

SBAB erbjuder bolån och sparande via Internet och telefon samt kreditgivning till företag. SBAB:s uppdrag är att med lönsamhet bidra till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden. För mer information, besök oss på www.sbab.se

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar