Två av tre valde rörlig boränta i juni

Två av tre valde rörlig boränta i juni Under juni ökade andelen bolån med rörlig ränta till 68 procent från 61 procent i maj. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatkunder. Rörlig boränta ökar sin dominans när det gäller SBAB:s nya lån till privatkunder. Efter att ha legat på cirka 60 procent i april och maj ökade andelen rörliga bolån i juni till 68 procent. För lån med korta bindningstider (1-4 år) minskade andelen till 26 procent i juni från 30 procent i maj medan de längre bindningstiderna (5-10 år) minskade från 8 till 7 procent. - Den stora skillnaden mellan bunden och rörlig boränta gör att allt fler hushåll väljer rörlig ränta för sina bolån. Andelen på 68 procent i juni för lån med rörlig boränta är dock fortfaran-de en bit från toppnoteringarna på cirka 80 procent i början av 2000, säger Tomas Pousette ränteanalytiker på SBAB. Det finns ett tydligt långsiktigt samband mellan hushållens val av bindningstider och skillna-den mellan bunden och rörlig ränta. När ränteskillnaden vidgas brukar andelen rörliga bolån öka. Det nuvarande stora gapet på nästan 2 procentenheter mellan femårig och rörlig bo-ränta talar därför för en fortsatt stor efterfrågan på bolån med rörlig ränta. Andel rörliga och bundna bolån för SBAB:s nyutlåning till privatkunder [Removed Graphics] Nya bottenlån till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider 2002 2003 feb-04 mar-04 apr-04 maj-04 jun-041 Bindningstid Andel, procent Rörlig (3 mån) 61 48 68 64 59 61 68 Bundet 1-4 år 30 41 26 30 31 30 26 Bundet 5-10 år 8 10 6 6 10 8 7 Totalt 100 100 100 100 100 100 100 1. Statistiken för juni är preliminär För mer information, kontakta: Tomas Pousette, ekonom SBAB, tel 08-614 43 88 eller 0708-922 663 eller tomas.pousette@sbab.se Lotta Lalér, informatör SBAB, på 08-614 38 32, 0709-47 89 19 eller lotta.laler@sbab.se För mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 020-45 30 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/05/20040705BIT20120/wkr0010.pdf

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar