Tvåårig bindningstid populär i augusti

Den ovanliga situationen med en lägre tvåårig boränta än tremånadersränta fick stort genomslag på valet av bindningstider i augusti. Andelen nytecknade bolån med två års bindningstid ökade från 13 procent i juli till 18 procent i augusti samtidigt som andelen med den kortaste bindningstiden på tre månader minskade från 71 till 66 procent. Det visar SBAB Bank:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatkunder.

Andelen bolån med den kortaste bindningstiden på tre månader minskade från 71 procent i juli till 66 procent i augusti. Det var den lägsta andelen sedan maj 2008. Bolån med bindningstider på 1-4 år ökade sin andel från 25 procent i juli till 30 procent i augusti, varav tvåårig bindningstid ökade från 13 till 18 procent. Efterfrågan på bolån med bindningstider på 5-10 år var fortsatt sval med en oförändrad andel på 4 procent.

Den finansiella oron och risken för svagare konjunktur har pressat ner de längre bundna boräntorna. Samtidigt har styrräntan varit oförändrad på 2 procent sedan början av juli, vilket bidragit till att hålla uppe den kortaste boräntan med bindningstid på tre månader. Boräntor med bindningstider på 2-4 år har därmed för ovanlighetens skull varit lägre än tremånadersräntan. Denna räntesituation har ökat låntagarnas intresse för längre bindningstider.

– Det är framför allt efterfrågan på tvåårig bindningstid som ökat i augusti. Detta avspeglar att det är den tvååriga boräntan som varit allra lägst under augusti, säger Tomas Pousette, chefsekonom på SBAB Bank.

Andelen bolån med bindningstid på 3 månader för SBAB Bank:s nyutlåning till privatkunder

Den kortaste boräntan med tre månaders bindningstid brukar vara lägre än boräntor med längre bindningstider. I augusti var emellertid den tvååriga boräntan lägst. I genomsnitt under augusti var tvåårsräntan 0,17 procentenheter lägre än tremånadersräntan men i slutet av månaden hade gapet ökat till 0,37 procentenheter.

– Räntemarknaden har en betydligt dystrare syn på konjunkturutvecklingen än Riksbanken. I praktiken har räntemarknaden redan levererat en sänkning av styrräntan som motsvarar en och en halv normal räntesänkning med 0,25 procentenheter, säger Tomas Pousette.

Andelen bolån med bindningstider på 1-10 år för SBAB Bank:s nyutlåning till privatkunder

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid 2009 2010 jun-11 jul-11 aug-11
3 månader 89 79 74 71 66
1-4 år 9 18 23 25 30
5-10 år 1 3 3 4 4
Totalt 100 100 100 100 100

Anm: Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.

För mer information, vänligen kontakta:
Tomas Pousette, Chefsekonom SBAB Bank
08-614 43 88, 0708-92 26 33, tomas.pousette@sbab.se

Tor Borg, Ränteanalytiker SBAB Bank
08-614 38 84 , 0761-18 09 02 , tor.borg@sbab.se

SBAB Bank erbjuder lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning till företag. Genom att erbjuda produkter och tjänster som utmanar och förenklar bidrar SBAB till ökad konkurrens på den svenska marknaden. Bolaget grundades 1985 och ägs till 100 procent av svenska staten. Utlåningsvolymen uppgick 2010 till 249,1 mdkr och inlåningsvolymen till 6,1 mdkr. Antalet anställda är cirka 420 varav drygt 120 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på www.sbab.se

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar