Vanmakt och hopp på bostadsmarknaden

SBAB har sammanställt 1 049 personers svar på frågor om bostadsmarknaden.  Bland annat om de upplever att de kan påverka sin bostadssituation och om de tror att förutsättningarna för att kunna påverka kommer att förbättras de kommande tre åren. SBAB frågade också om vem som bär ansvaret för att bostadsmarknaden ser ut som den gör just nu. 

De flesta kan påverka
En majoritet, 65 procent, av de medverkande upplever att de kan påverka sin bostadssituation. De unga i åldern 20 till 29 utmärker sig gentemot övriga grupper genom att ha en mer pessimistisk uppfattning om möjligheten att påverka sin boendesituation.

Kan du påverka din boendesituation?
Även om många kan påverka sin boendesituation så upplever gruppen yngre och de mellan 40 och 55 år att de inte kan påverka i lika hög utsträckning som andra åldrar. De ungas uppfattning om sin bristande förmåga att påverka boendesituationen speglar verkligheten med höga krav och priser, och en ökad brist på hyresrätter.

- I åldern 40 till 55 år begränsas kanske din möjlighet att påverka boendesituationen av dina egna krav, boendet måste ha en speciell storlek och gärna ligga i ett område där barnen redan rotat sig. Och de i 50 plusåldern begränsas möjligen av hemmavarande vuxna barn, säger Claudia Wörmann.

SBAB ställde även frågan om man tror att möjligheten att påverka boendesituationen kommer att förbättras de kommande tre åren. Här noteras en stor skillnad mellan åldrarna. De yngsta är mest optimistiska. Endast 27 procent av de mellan 56 och 80 år tror att förutsättningarna förbättras kommande tre år, att jämföra med 51 procent i åldern 20 till 29 år.

- Att de yngsta, som har det tuffast, är de mest hoppfulla är lite ironiskt. Jag tänker att de yngsta är hoppfulla för att de tänker att det inte kan bli värre. Det måste till åtgärder för att möta de ungas förhoppningar och framför allt måste de beredas möjlighet att komma in på bostadsmarknaden. Det är förödande om en hel generation sviks på bostadsmarknaden, säger Claudia Wörmann.

På den svenska bostadsmarknaden finns problem i form av lågt bostadsbyggande, låg omsättning i bostadsbeståndet, brist på bostäder, höga och stigande bostadspriser, stigande skuldsättning bland hushållen, svårigheten att få tag på hyreslägenheter, svarthandel med hyreskontrakt och olagliga andrahandsuthyrningar.

Vem bär ansvaret för problemen på bostadsmarknaden? (andel svar i procent)

Politikerna  76%
Staten  72 %
Kommunerna  71 %
Fastighetsbolagen  36 %
Byggföretagen  30 %
Bankerna  25 %
Riksbanken  22 %
Hyresgästföreningen  21 %
Fastighetsmäklarna  18 %
Media  16 %
Hushållen  15 %

- Politikerna och staten bär ansvaret. Och politikerna ingår ju i staten så det är verkligen ingen tvekan om uppfattningen om vem som är ansvarig för hur bostadsmarknaden ser ut, säger Claudia Wörmann.

De medverkande fick gradera de grupper eller enskilda personer som de anser har svårast på bostadsmarknaden just nu. Svårast bedöms den med betalningsanmärkningar ha, följt av den med låg inkomst och den som vill flytta hemifrån. Studenter har det svårare än både pensionärer och nyanlända enligt undersökningen.

Vem eller vilka har det svårast på bostadsmarknaden just nu? 

För mer information, vänligen kontakta:
Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB Telefon: 0709-90 68 14, e-post: claudia.wormann@sbab.se
Karin Hellgren, Informationschef SBAB Telefon: 0706-68 38 24, e-post: karin.hellgren@sbab.se

Mer om undersökningen
Undersökningen baseras på en enkät som SBAB låtit Cint/ Snabba Svar genomföra 20-29 september 2016. I undersökningen har 1049 personer från hela Sverige i åldern 20–80 år svarat.

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 450. SBAB har Sveriges nöjdaste bolånekunder 2014 och 2015, enligt SKI, Svenskt Kvalitetsindex. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

De unga kanske är hoppfulla för att de tänker att det inte kan bli värre
Claudia Wörmann