Schablonavdrag för ROT-arbeten med värmepannor

SBBA har tagit fram schabloner för hur stor andel arbetskostnaden utgör för olika typer av panninstallationer och Skatteverket har i dagarna lämnat besked att dessa schabloner kan användas.

För att minska osäkerheten som konsumenter kan känna angående hur stort ROT-avdrag man kan få för installation av värmepanna har SBBA tillskrivit Skatteverket för att få schablonmässiga ROT-avdrag för installation av värmepannor. Liknande schabloner finns redan för värmepumpar.

ROT-avdraget omfattar endast arbetskostnad och inte material och övriga kostnader såsom verktyg, fordon, bensin etc. Schablonen fungerar som en icke tvingande schablon och avvikelser kan förekomma i enskilda fall.

Skatteverket har svarat på SBBAs skrivelse och följande schablonmässiga procentsatser kan utgöra arbetskostnad:

Schablonsatserna är 24 % av den totala kostnaden vid installation av gas, el, olje- eller pelletspannor. För vedpannor är schablonsatsen 28 %.

Exempel: Om totalentreprenadkostnaden för installation av en pelletspanna uppgår till 60 000 kronor är arbetskostnaden 24 %, dvs 14 400 kronor. Konsumenten kan då vara berättigad till ett avdrag på 50 % av 14 400 kronor, dvs 7 200 kronor.

Mer information om ROT-avdraget finns på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se

Mer information om värmepannor kan du finna på SBBAs medlemsföretags hemsidor vilka du kan nå via www.sbba.se . Där kan du också få mer information i denna fråga.

08-782 08 07

marten.sohlman@teknikforetagen.se

SBBA - Swedish Heating Boilers and Burners Association, är branschföreningen för tillverkare och leverantörer av värmepannor, vattenvärmare och brännare samt tillhörande produkter och tjänster.

Taggar:

Om oss

SBBA - Swedish Heating Boilers and Burners Association, är branschföreningen för tillverkare och leverantörer av värmepannor, vattenvärmare och brännare samt tillhörande produkter och tjänster.

Dokument & länkar