ÄNDRAT DATUM FÖR PUBLICERING AV SBCS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

SBC kommer att publicera bokslutskommunikén för 2010 under eftermiddagen tisdagen den 22 februari, istället för onsdagen den 23 februari som tidigare aviserats. Detta framgår även av SBCs kalendarium på bolagets hemsida www.sbc.se.

För ytterligare information kontakta:

Lennart Hedquist, Styrelseordförande SBC, tel 070-671 54 30, e-post: lennart.hedquist@bredband.net

Niklas Knight, VD och koncernchef SBC tel 0709-24 44 30, e-post: niklas.knight@sbc.se

Karin Iversen, CFO SBC, tel 0709-42 84 40, e-post: karin.iversen@sbc.se

Prenumerera

Dokument & länkar