Kommuniké från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB extra bolagsstämma

Vid den extra bolagsstämman i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, som avhölls i Stockholm fredagen den 26 april 2013, beslutades följande:

För förslaget om granskning genom en särskild granskningsman röstade aktieägare representerande 22,98 procent av antalet aktier, mot förslaget röstade aktieägare representerande 55,29  procent av antalet aktier. 0,05 procent lade ner sina röster. Då mer än en tiondel av samtliga aktier röstat för förslaget ges enligt aktiebolagslagen rätt för aktieägare att hos länsstyrelsen begära granskning genom särskild granskningsman i enlighet med det redovisade granskningstemat.

 

För ytterligare information kontakta:

Lennart Hedquist, styrelseordförande SBC, tel 070-671 54 30, e-post: lennart.hedquist@bredband.net

 

Om SBC

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar, bostadsrättshavare och bosparare". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har sex kontor runt om i landet med ca 200 anställda. 2012 var koncernens intäkter 252 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity.