Kommuniké från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum ABs extra bolagsstämma

Vid den extra bolagsstämman i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, vilken avhölls i Stockholm måndagen den 25 november, fattades följande beslut:

Val av styrelse

Stämman beslutade att styrelsen ska ha sex bolagsstämmovalda ledamöter. Valberedningen hade föreslagit Bernt Ingman till ledamot i styrelsen. Ulrika Blomqvist, VD för Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk förening, föreslogs på stämman att väljas till ny ledamot i styrelsen. Stämman beslutade i enlighet med förslagen och utsåg Bernt Ingman och Ulrika Blomqvist till nya ledamöter i styrelsen.

Efter fyllnadsvalen består styrelsen av Lennart Hedquist, Stefan Engström, Curt Källströmer, Håkan Blomdahl, Bernt Ingman och Ulrika Blomqvist.

Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Curt Källströmer och Bernt Ingman är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. En närmare presentation av samtliga ledamöter finns på bolagets hemsida www.sbc.se.

 

Valberedning

Då Ulrika Blomqvist inte längre kan företräda Bostadsrätterna i valberedningen anmäldes Göran Olsson som ny ledamot i valberedningen.

SBCs valberedning inför årsstämman 2014 består därefter av:

  • Lennart Hedquist, SBCs styrelseordförande
  • Göran Olsson, Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk förening
  • Peter Agardh, AB Apriori
  • Håkan Blomdahl, Capital Cube AB
  • Gustaf Setterblad, Didner & Gerge Småbolagsfond

 

Ordförande i valberedningen är Göran Olsson. Förslag till valberedningen kan skickas till valberedning@sbc.se.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Lennart Hedquist, styrelseordförande SBC, Tel 070-671 54 30, e-post: lennart.hedquist@bredband.net

Niklas Knight, VD, Tel 0709-24 44 30, e-post: niklas.knight@sbc.se

Karin Iversen, CFO och vice VD, Tel 0709-42 84 40, e-post: karin.iversen@sbc.se

 

Om SBC SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ), är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar, bostadsrättsägare och bosparare". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har sex kontor i landet med totalt drygt 200 anställda. 2010 var koncernens intäkter 339 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity.