Organisationsförändring inom SBC

SBC genomför en anpassning av organisationsstrukturen i syfte att öka affärsfokus och effektivitet för att ytterligare förbättra sitt erbjudande till bolagets kunder.

Nuvarande Region Mitt och Region Stockholm slås ihop och bildar en gemensam region.  I samband med detta kommer Marknadsområdeschefen för Region Mitt, Maria Thornadtsson-Norgren, att lämna SBC.

Sälj- och Marknadschefen Peter Björk övergår till att fokusera på rollen som Säljchef i den nya sammanslagna regionen. Ansvaret för marknadskommunikation och intern kommunikation ersätts med en ny roll i form av en Kommunikationschef, vilken kommer att rekryteras externt.För ytterligare information kontakta:
Ola Gunnarsson, VD, Tel 08-501 150 16, e-post: ola.gunnarsson@sbc.se

 

---------------------------------------

Informationen är sådan som SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 december 2017 kl. 09:00.

Om SBC
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare ". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har kontor på sex orter runt om i landet med totalt cirka 320 anställda. 2016 var koncernens intäkter 431 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity. 

Prenumerera