PROSPEKT MED ANLEDNING AV SBCS NOTERING PÅ NGM

(NGM: SBC)

Finansinspektionen har den 25 oktober 2007 godkänt prospekt för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför noteringen på NGM Equity. Prospektet bifogas detta pressmeddelande. Den tidigare planerade första handelsdagen på NGM i slutet av oktober har flyttats fram till 2 november 2007. Aktien handlas fram till och med 1 november 2007 på AktieTorget.

För information kontakta:

Helena Skåntorp

VD och Koncernchef för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)

tfn 08-50 11 50 02, 070-818 39 07