SBC RENODLAR PROJEKTPORTFÖLJEN

(NGM: SBC)

Bostadsrättsföreningen Sällheten har gemensamt med SBC Mark, helägt dotterbolag till SBC - Sveriges BostadsrättsCentrum, avyttrat fastigheten Sällheten 1 vid Hornsbergs Strand på nordöstra Kungsholmen. Köparen är Familjebostäder som beräknas tillträda i mitten av juli 2009. Köpeskillingen uppgår till 78 Mkr och bedöms leda till en negativ resultateffekt för SBC på 11 Mkr.

Försäljningen, som redovisas under andra kvartalet 2009 inom ”verksamhet till försäljning”, bedöms samtidigt leda till en positiv likviditetseffekt 2009 om cirka 24 Mkr och bidra till en lägre skuldsättning.

SBC är grundare av bostadsrättsföreningen Sällheten och tidigare ägare till fastigheten som tills nu ingått i SBCs projektportfölj för byggande av bostadsrätter.

”Affären leder till en likviditetsförbättring och minskar vår skuldsättning. Det är glädjande att Familjebostäder förverkligar fastigheten enligt de byggplaner och ritningar vi tagit fram, det kommer att bli riktigt trevliga bostäder”, säger Helena Skåntorp, VD och koncernchef SBC.

För ytterligare information kontakta:

Helena Skåntorp, VD och koncernchef, tel 0708-18 39 07, e-post helena.skantorp@sbc.se

Prenumerera

Dokument & länkar