SBC ställer in årsstämman den 9 maj 2017 och avser att hålla årsstämman den 7 juni 2017

Styrelsen för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) har beslutat att ställa in årsstämman den 9 maj 2017 med anledning av att kallelse till årsstämman den 9 maj 2017 publicerats för sent i Post- och Inrikes Tidningar. Styrelsen avser att på nytt kalla aktieägarna till årsstämma den 7 juni 2017.För ytterligare information kontakta:

 Ola Gunnarsson, VD, E-post: ola.gunnarsson@sbc.se, Telefon: 08-501 150 16

 Emil Lundström, CFO, E-post: emil.lundstrom@sbc.se, Telefon: 08-501 150 14Denna information är sådan information som SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 maj 2017 kl. 08:30 CET Om SBC
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare ". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har kontor på sex orter runt om i landet med totalt cirka 320 anställda. 2016 var koncernens intäkter 431 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity.