SBC Sveriges BostadsrättsCentrum vinnare i Årets börsbolag 2012 – bästa IR-webbplats på NGM Equity

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum får pris för bästa IR-webbplats för bolag noterade på NGM Equity.

Årets börsbolag är ett samarbete mellan Kanton och Aktiespararna – ett ideellt engagemang som syftar till att höja ambitionsnivån bland svenska börsbolag vad gäller finansiell information till bolagens alla intressenter.

Juryns motivering till priset för bästa IR-webbplats på NGM-börsen lyder: "SBC Sveriges BostadsrättsCentrum uppnår högst antal poäng i tävlingen Bästa IR-webbplats bland bolagen noterade på NGM Equity. Bolagets webbplats har en tydlig struktur och besökaren kan med enkelhet navigera sig fram med hjälp av tydliga flikar, rubriker och länkar.”

SBCs webbplats fick en ny design under våren 2012, bland annat med syfte att tydliggöra informationen riktad till investerare, ägare och kunder. – Vi är mycket stolta över att återigen prisas för vårt IR-arbete. Samtidigt ser vi det som att bolagets hemsida utvecklas hela tiden och vi har ytterligare idéer om hur vi kan förbättra vår IR-plattform på webben, säger Niklas Knight, VD för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.  

SBC fick tidigare i år pris för bästa delårsrapport för bolag noterade på NGM Equity i tävlingen Årets börsbolag 2012.

 

För ytterligare information kontakta:

Niklas Knight, VD

Tel 0709-24 44 30, e-post niklas.knight@sbc.se