SBCs årsredovisning för 2011 publicerad på hemsidan

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) publicerar idag, den 29 mars, sin årsredovisning på hemsidan www.sbc.se.

Niklas Knight, VD och Koncernchef SBC, skriver bland annat följande:

- Det är glädjande att se att det arbete som inleddes under 2010, med att vässa organisationen och förbättra arbetsprocesser, gav så stora positiva resultat redan under 2011. Ökad tillgänglighet och ett tydligare och bredare kunderbjudande var hörnstenar i det förändringsarbete som inleddes 2010.

- Med stärkt finansiell ställning, ett konkurrenskraftigt kunderbjudande och bolagets samlade kompetens ser jag att vi har mycket goda förutsättningar att stärka SBCs roll som en ledande aktör på marknaden för förvaltningstjänster till bostadsrättsföreningar. På detta sätt tillförs ett långsiktigt värde till såväl kunder som aktieägare.

 

(Årsredovisningen finns även som bifogad fil)

 

För ytterligare information kontakta:

Niklas Knight, VD, Tel 0709-24 44 30, e-post niklas.knight@sbc.se

Karin Iversen, CFO, Tel 0709-42 84 40, e-post karin.iversen@sbc.se

 

Om SBC

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar, bostadsrättsägare och bosparare". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har sex kontor runt om i landet med ca 200 anställda. 2011 var koncernens intäkter 256 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity.