Valberedning inför SBC Sveriges BostadsrättsCentrums årsstämma 2015

Vid årsstämman 2014 i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) beslutades att valberedningen inför årsstämman 2015 skall bestå av en representant för Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk förening. Därutöver beslutade årsstämman 2014 att bolagets styrelseordförande skall erhålla mandat att kontakta de tre vid sidan av Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk förening största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande ingå i valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

För det fall någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Avgörandet av vilka som är de tre vid sidan av Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk förening största aktieägarna skall baseras på de kända röstetalen den 31 augusti 2014.

Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk förening har inför bolagets årsstämma 2015 utsett Göran Olsson som representant i valberedningen.

Efter att bolagets styrelseordförande låtit kontakta de tre vid sidan av Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk förening största ägarna i bolaget har AB Apriori utsett Peter Agardh som representant i valberedningen, Capital Cube AB utsett Håkan Blomdahl som representant i valberedningen och Didner & Gerge Småbolagsfond utsett Jens Barnevik som representant i valberedningen.

SBCs valberedning inför årsstämman 2015 består således av:

  • Bernt Ingman, SBCs styrelseordförande
  • Göran Olsson, Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk förening
  • Peter Agardh, AB Apriori
  • Håkan Blomdahl, Capital Cube AB
  • Jens Barnevik, Didner & Gerge Småbolagsfond

 

Ordförande i valberedningen är Göran Olsson. Förslag till valberedningen kan skickas till valberedning@sbc.se.

 

För ytterligare information kontakta:

Bernt Ingman, styrelseordförande SBC, Tel 070-751 57 60, e-post: bernt.ingman@telia.com  

 

Om SBC

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar, bostadsrättshavare och bosparare". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har sex kontor runt om i landet med ca 200 anställda. 2013 var koncernens intäkter 248 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity.