VD och koncernchef Niklas Knight kommer att lämna SBC

Niklas Knight, VD och koncernchef i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB har på egen begäran valt att lämna sin anställning i SBC.

Rekryteringsprocessen att utse en ny verkställande direktör är påbörjad. Niklas kvarstår i sin befattning tills vidare under uppsägningstiden.

Niklas anställdes i SBC år 2008 som affärsområdeschef Förvaltning för att sedan under 2010 tillträda som VD och koncernchef.

”Niklas har varit en nyckelperson, som i sin roll som koncernchef, lett arbetet med att utveckla SBC till ett ledande, stabilt och lönsamt bolag inom bostadsrättsförvaltning. Han har förtjänstfullt bidragit till den goda utvecklingen av koncernen. Jag tackar honom för hans gedigna arbete inom SBC-koncernen när han nu lämnar” säger Bernt Ingman, styrelseordförande SBC.

 

För ytterligare information kontakta:

Bernt Ingman, Styrelseordförande, mobilnr 070-751 57 60

 

Informationen är sådan som SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 oktober 2016 kl. 09:00.

 

Om SBC

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare ". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har kontor på sex orter runt om i landet med totalt cirka 300 anställda. 2015 var koncernens intäkter 395 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity. I januari 2016 förvärvade SBC samtliga aktier i Fastighetspartner i Göteborg AB som omsätter cirka 9 mkr på årsbasis.