Ny undersökning från SBC: Här är framtidens störningsmoment

Teknikens utveckling underlättar i många avseenden vardagen. Men ny teknik behöver inte bara lösa problem, utan kan också ge upphov till nya. Det menar svenskarna i en rapport från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum. Felsortering i det automatiska soprummet och störande ljud från maskin- och robottjänster spås nämligen vara framtidens främsta störningsmoment bland bostadsrättsinnehavare.

Hög musik, hårda hälar i golvet eller sopor utanför dörren är bara några få saker som kan skapa irritation bland boende i lägenheter. I Sveriges Bostadsrättsrapport, som Gfk Norm genomfört på uppdrag av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum har svenskarna fått spekulera i framtidens störningsmoment bland grannar. Grannens illaluktande komposter och drönare hamnar båda på topplistan över vad svenska bostadsrättsägare spår störa sig på hos sina grannar. Det som tros störa mest är dock felsortering i det automatiska soprummet. Ett utrymme som redan idag upplevs som svårhanterat. När det kommer till det vanligaste beteendet bland grannar som inte följer regler toppar nämligen felsortering i soprummet även där.

– Sköts inte sopsorteringen är det svårt att kartlägga vem det är i huset som missköter sig. Gäller det  andra störningsmoment där du vet vem det är kan det i första hand vara bäst att tala med personen i fråga. Om detta inte hjälper bör du dock kontakta styrelsen som får ta problemet och samtalet vidare. Fungerar inte det heller är nästa steg att förening skickar en varningsskrivelse till grannen, säger Monika Jukic, Chefsjurist på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum.

Trots att bostadsrättsföreningars medlemmar generellt är bra på att följa ordningsregler finns det ytterligare några punkter där det slarvas. Enligt rapporten uppger var tionde att medlemmar inte deltar på obligatoriska städdagar. Något som enligt Monica Jukic inte är straffbeläggande.

–  När det kommer till städdagar så är det ett frivilligt engagemang. Vi får ofta frågor om möjligheten att ge böter till de som inte deltar men detta har man inget lagligt stöd för. Fokus bör istället ligga på att vilja locka medlemmarna till att delta, kanske bjuda på fika under städningen eller kanske till och med middag efteråt, säger Monika Jukic, Chefsjurist på Sveriges BostadsrättsCentrum. 

Här är framtidens störningsmoment: 
1.      Felsortering i det automatiska soprummet
2.      Störande ljud från maskin- och robottjänster
3.      Grannar som laddar elbilen i det gemensamma garaget
4.      Grannens drönare
5.      Grannens kompost luktar illa

Här är ordningsreglerna som det oftast slarvas med:
1.     Det sorteras inte rätt i soprummet                                
2.     Det skräpas ned i gemensamma utrymmen                    
3.     Barnvagnar och dylikt står i trapphuset                          
4.     Alla deltar inte på städdagar                                         
5.     Det spelas för hög musik                                            

Om Sveriges Bostadsrättsrapport 2018
Sveriges Bostadsrättsrapport 2018 är genomförd under januari och februari 2018 i form av en webbenkät via undersökningsföretaget Gfk Norm. 1 000 personer från 18 år och uppåt deltog i undersökningen som är statistiskt säkerställd och riksrepresentativ.

För ytterligare information kontakta:
Monika Jukic, Chefsjurist, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum
Telefon: 0765-34 06 02
E-post. monika.jukic@sbc.se 

Bilaga* 
Vad tror du är framtidens störningsmoment bland grannar?

Total Kvinnor Män
Elektroniska postlådor som ändrar adress 4% 4% 4%
Grannar som laddar elbilen i det
gemensamma garaget
8% 7% 9%
Bud som springer i trappuppgången 4% 5% 3%
Störande ljud från maskin- och robottjänster 12% 13% 11%
Smutsiga / trasiga skärmar och touch screens 6% 5% 7%
Felsortering i det automatiska soprummet 20% 23%   17%
Grannens solceller bländar och / eller stör 2% 2% 2%
Grannens kompost luktar illa 6% 4% 8%  
Föreningens robotgräsklippare kör 
sönder leksaker på gården
2% 3% 2%
Min Google Home / smarta device plockar upp ljud
trappuppgången och genomför beställningar
3% 2% 3%
Grannens drönare 7% 6% 7%
Annat 9% 8% 10%


Har din förening problem med medlemmar som inte följer uppsatta ordningsregler?

Total Kvinnor Män
Ja, barnvagnar och dylikt står i trapphuset 11% 11%  11% 
Ja, det röks trots förbud 6% 7%  6% 
Ja, det grillas trots förbud 2% 2%  3% 
Ja, det spelas för hög musik 9% 10%  9% 
Ja, det slarvas med inbetalningar av avgiften 2% 2%  3% 
Ja, det skräpas ner i gemensamma utrymmen 17% 16%  18% 
Ja, det sorteras inte rätt i soprummet 35% 38%  32% 
Ja, tvättider respekteras inte 7% 7%  7% 
Ja, regler för uthyrning respekteras ej 5% 4%  6% 
Ja, alla deltar inte på obligatoriska städdagar 10% 10%  10% 
Ja, men på grund av annat än ovanstående 6% 5%  6% 
Nej, alla följer de ordningsregler som finns 30% 29%  32% 
Vet ej 13% 13%  14% 

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter. SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget är noterat på NGM Equity och omsatte år 2017, 431 mkr i koncernen. www.sbc.se. 

Taggar:

Kontakt

  • SBC

Prenumerera

Dokument & länkar