Olovlig andrahandsuthyrning: Då skvallrar bostadsrättsägare på grannen

I samband med sommarens semestrar är det många som passar på att hyra ut sin lägenhet för att kunna tjäna en extra slant. Men hur reagerar egentligen grannarna om de upptäcker att någon hyr ut sin bostad utan tillåtelse? I en ny rapport från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum svarar 38 procent att de skulle vända sig direkt till bostadsrättsföreningen. Endast 15 procent skulle ta mod till sig och prata med grannen det gäller.  

Debatten kring andrahandsuthyrning är ständigt aktuell. I Sveriges Bostadsrättsrapport, som Gfk Norm genomfört på uppdrag av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum svarar närmare var tredje person att det alltid borde vara okej att hyra ut sin lägenhet i andra hand, oavsett tidsspann. Något som många bostadsrättsföreningar har strikta förhållningsregler till och dessutom kräver styrelsens tillstånd. Resultatet visar även att yngre personer är mer öppna för en oreglerad uthyrning än äldre, som trots det anser det vara okej att hyra ut lägenheten under kortare perioder.

Trots öppenheten till andrahandsuthyrningen är det många som skulle agera om det upptäcker att grannen hyr ut utan styrelsens tillstånd. I rapporten uppger hela 38 procent att de skulle kontakta sin bostadsrättsförening direkt om ärendet. Var femte uppger att de skulle hålla lägenheten i fråga under uppsikt och endast 15 procent skulle ta tjuren vid hornen och prata med grannen det gäller.

– Det är viktigt att det finns en öppenhet och transparens i bostadsrättsföreningar. Både när det kommer till tydliga regler och rutiner kring vad som gäller angående andrahandsuthyrning. Men också mellan styrelsen och medlemmarna så att alla känner att de kan ha öppna dialoger med varandra. Vid minsta osäkerhet kring rådande regler bör man i första hand ta reda på vad som gäller och ta juridisk hjälp innan det blir fel. Det är betydligt enklare att klara ut eventuella oklarheter innan felaktigheter begåtts, säger Monika Jukic, Chefsjurist på SBC. 

Så skulle svenskarna agera om de upptäckte att grannen hyrde ut lägenheten utan tillåtelse
1.       Vända sig till föreningen direkt                                                        38 %
2.       Avvakta men hålla den berörda lägenheten under uppsikt             21 %
3.       Inte göra någonting                                                                         17 %
4.       Prata med grannen som hyr ut sin lägenhet                                   15 %

SBC, Sveriges BostadsrättsCentrums tips inför sommarens andrahandsuthyrningar:

  • Ansök i god tid om föreningens tillstånd eftersom det kan ta tid att få ansökan godkänd i semestertider.
  • Kolla upp hyresgästen ordentligt och begär exempelvis en kreditupplysning.
  • Skriv ett andrahandskontrakt där alla formaliteter tydligt framgår.
  • En del hemförsäkringar kan vara otydliga huruvida bostadsrättstillägget gäller när bostadsrättshavaren inte är bosatt i lägenheten. Kolla därför upp att försäkringen täcker eventuella skador under uthyrningen.


Om Sveriges Bostadsrättsrapport 2018
Sveriges Bostadsrättsrapport 2018 är genomförd under januari och februari 2018 i form av en webbenkät via undersökningsföretaget Gfk Norm. 1 000 personer mellan 18 och uppåt deltog i undersökningen som är statistiskt säkerställd och riksrepresentativ.

För ytterligare information kontakta:
Monika Jukic, Chefsjurist, SBC
Telefon: 0765-34 06 02
E-post. monika.jukic@sbc.se

Bilaga* 

Tycker du att man ska få hyra ut i andra hand? 

Total 18–30 år 31–40 år 41–50 år 51–65 år Äldre än 65 år
Det är okej vid långtidsuthyrning (minimum 6 månader) 23% 20% 29% 21% 24% 22%
Det är okej under en kort tid (max 6 månader) 32% 26% 26% 31% 35% 41%
Det är alltid okej 28% 42% 38% 30% 23% 12%
Det är aldrig okej 8% 2% 2% 8% 9% 16%
Vet ej 9% 10% 5% 9% 9% 9%

Vad skulle du göra om du upptäckte att din granne hyr ut i andra hand utan bostadsrättsföreningens tillåtelse?

Total 18–30 år 31–40 år 41–50 år 51–65 år Äldre än 65 år
Jag skulle direkt vända mig till föreningen 38% 21% 28% 36% 43% 55%
Jag skulle prata med grannen ifråga 15% 14% 12% 15% 19% 14%
Jag skulle avvakta men hålla den berörda lägenheten
under uppsikt
21% 27% 26% 26% 19% 10%
Jag skulle inte göra något 17% 27% 25% 13% 11% 12%
Vet ej 7% 10% 9% 9% 5% 5%
Annat 2% 0% 1% 1% 2% 3%

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter. SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget är noterat på NGM Equity och omsatte år 2017, 431 mkr i koncernen. www.sbc.se. 

Taggar:

Kontakt

  • SBC

Prenumerera