SBC tipsar: Dags att uppdatera energideklarationen

Lagen om energideklaration har fyllt tio år, vilket är lika många år som den är giltig. Detta innebär att många av landets fastigheter behöver uppdatera sin energideklaration. År 2014 ändrades dessutom lagen om energideklarationer, något som gör att resultatet kan komma att se annorlunda ut än tidigare. SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum sammanfattar energideklarationens innebörd och tipsar om hur den förnyas.

Senast årsskiftet 2008/2009 behövde alla bostadsrättsföreningar i Sverige upprätta en energideklaration enligt lagen om energideklaration för byggnader som trädde i kraft i oktober 2006. Energideklarationen är ett dokument som redovisar en byggnads energiförbrukning och har en giltighetstid på tio år. Det betyder att det är hög tid för de fastigheter som omfattas av lagen att uppdatera sin deklaration som utförs av en certifierad energiexpert.

De ändringar som trädde i kraft år 2014 gjordes för att underlätta jämförelser mellan olika byggnader med ett system där energiprestandan klassas. Energideklarationen är idag utformad som en skala från A till G där A är den bästa klassen.  

– Det som är intressant med energideklarationen är de åtgärder som den kommer fram till. När man mätt och kollat upp byggnaderna i en bostadsrättsförening så får man ett antal förslag på åtgärder för att göra fastigheten mer energieffektiv. Där kan vi på SBC hjälpa till. Behöver värmeventilerna justeras, fönster bytas ut eller tilläggsisolering på fasad genomföras kan vi bistå med hjälp. I slutändan kommer det göra att bostadsrättsföreningen sparar in på utgifter som kommer i samband med värmespill, säger David Jost, Gruppchef Projektledning SBC.

Energideklarationens innehåll:
– Den uppvärmda arean i huset.
– Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel.
– Åtgärdsförslag, om energiexperten har föreslagit sådana, för att minska energianvändningen.
– Om radonmätning är utförd eller inte och i så fall uppmätt värde.
*Källa: Boverket

För ytterligare information kontakta:
David Jost, Gruppchef Projektledning, SBC
Tel. 08-775 72 12
E-post: david.jost@sbc.se

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter. SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget är noterat på NGM Equity och omsatte år 2017, 431 mkr i koncernen. www.sbc.se. 

Taggar:

Kontakt

  • SBC

Prenumerera

Dokument & länkar