Solceller, övervakningskameror och låsta grindar:Det vill bostadsrättsägare betala mer för

Svenskarna blir allt mer medvetna när det kommer till såväl hälsa som hållbarhet, något som även visar sig när det kommer till vårt boende. I en ny rapport från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum visar det nämligen sig att gym och solceller toppar listan över vad svenska bostadsrättsägare är beredda att betala en högre månadsavgift för. 

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum presenterar Sveriges Bostadsrättsrapport 2018. En riksrepresentativ undersökning av Gfk Norm där 1 000 bostadsrättsägare gett sin syn på svenska bostadsrättsföreningar utifrån ett ekonomiskt, juridiskt, hållbarhet- och framtidsperspektiv. Rapporten visar bland annat att gym och solceller toppar listan för vad svenska bostadsrättsägare är beredda att betala en högre månadsavgift för. Andra populära val är garage, övervakningskameror och låsta grindar för att hålla ovälkomna besökare borta.

– Det är viktigt att styrelsen gör en noggrann behovsanalys när det kommer till vilka inköpsom ska göras till föreningen. Det är också väldigt viktigt att degrundar sig i samtliga medlemmars intresse. Genom att investera i exempelvis solceller, gym eller elbilsladdning kan man få en attraktivare förening och därigenom öka värdet på hela fastigheten, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef Ekonomisk Förvaltning på SBC.

När det kommer till vad svenska bostadsrättsägare tycker det går att spara in kostnader på är det främst värme och vatten som borde ses över. El är också en post som många tycker skulle kunna vara mindre kostsam, det uppger hela 32 procent.

– Det finns nästan alltid något som vi som förvaltare kan hjälpa till att spara in på. Uthyrning av gemensamma utrymmen är redan i dag vanligt men här kan vi tydligt se en möjlighet att marknadsanpassa exempelvis garage och parkeringshyror. Det är ett gemensamt utrymme som ofta hyrs ut alldeles för billigt, vilket i en förlängning kan ses som att priset subventioneras av övriga medlemmar, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef Ekonomisk Förvaltning på SBC.

Så ser de ungas önskelista ut
När det kommer till vad de unga vuxna mellan 18 och 30 år kan tänka sig att betala en högre månadsavgift för toppar gym och pool listan, det uppger 33 respektive 27 procent. Garage och parkeringsplats är också populära val, vilket närmare var fjärde ung bostadsrättsägare uppger. 

Det är bostadsrättsägare beredda att betala en högre avgift för:
1.    Solceller                                                                                           18 %
2.    Gym                                                                                                 18 %
3.    Garage/parkeringsplatser                                                                17 %
4.    Övervakningskameror                                                                      17 %
5.    Låsta grindar som håller ovälkomna gäster utanför                         16 %

Om Sveriges Bostadsrättsrapport 2018
Sveriges Bostadsrättsrapport 2018 är genomförd under januari och februari 2018 i form av en webbenkät via undersökningsföretaget Gfk Norm. 1 000 personer mellan 18 och 65 år och äldre deltog i undersökningen som är statistiskt säkerställd och riksrepresentativ.

För ytterligare information kontakta:
Markus Pålsson, Affärsområdeschef Ekonomisk förvaltning, SBC
Telefon: 08-544 109 80
E-post: markus.palsson@sbc.se

Bilaga* 

För vad av följande skulle du vara beredd att betala en högre månadsavgift för att få? 

Total 18–30 år 31–40 år 41–50 år 51–65 år Äldre än 65 år
Solceller 18% 15% 18% 18% 19% 21%
Gym 18% 33% 30% 14% 12% 5%
Garage/parkeringsplatser 17% 23% 16% 24% 15% 10%
Övervakningskameror 17% 17% 17% 21% 16% 15%
Låsta grindar som håller ovälkomna personer utanför 16% 14% 20% 19% 15% 11%
Pool 14% 27% 18% 17% 9% 3%
Bastu 11% 18% 13% 8% 10% 7%
Källsortering 9% 16% 10% 6% 8% 4%
Städning och underhåll av gemensamma utrymmen 8% 12% 10% 7% 5% 5%
Rusta gemensamma utrymmen 7% 5% 8% 11% 7% 5%
Fasadrenovering 6% 9% 9% 6% 3% 5%
Cykelförråd 6% 6% 9% 7% 5% 3%
Gemensam balkong/takterrass 5% 9% 4% 6% 5% 3%
Innergård 5% 7% 6% 6% 3% 4%
Handikappanpassning 4% 4% 5% 2% 3% 5%
Elektronisk postlåda/informationstavla 3% 4% 4% 3% 2% 3%
Barnvagnsutrymme 2% 6% 5% 2% 1% 0% 
Vet ej 8% 8% 5% 8% 9% 7%

Inom vilka områden tycker du att din bostadsrättsförening kan öka inkomsterna och/eller minska utgifterna?

Total Kvinna Man
Värme och vatten 32% 28% 36% 
Uthyrning av gemensamma utrymmen 30% 30% 30%
El 27% 25% 28%
Förvaltningsfrågor 26% 23% 29% 
Sopsortering 23% 25% 22%
TV och internet 20% 19% 21%
Städning 15% 15% 15%
Försäljning av gemensamma utrymmen 10% 10% 10%

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter. SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget är noterat på NGM Equity och omsatte år 2017, 431 mkr i koncernen. www.sbc.se. 

Taggar:

Kontakt

  • SBC

Prenumerera