Ny rapport visar kunskapsläget för epilepsivården

SBU:s rapport om epilepsi sammanställer forskning kring diagnostiska utredningar samt effekter av behandlingar med bland annat kirurgi, ketogen kost, läkemedel och vagusnervstimulering.

SBU har tillsammans med en grupp erfarna experter inom barn- och vuxenepilepsi gått igenom de senaste tjugo årens internationella forskning inom området.

Rapporten visar bland annat att:
 

 • Mycket av det som görs i dagens epilepsivård har ett vetenskapligt stöd.
   
 • Epilepsikirurgi är en effektiv och lågt utnyttjad behandling vid läkemedelsresistent epilepsi som fungerar väl för noggrant utvalda patienter. Det är bara en liten del av alla personer med läkemedelsresistens som är lämpade för denna behandling.
   
 • För vissa barn och ungdomar med läkemedelsresistent epilepsi är det troligt att ketogen kost innebär en möjlighet till minskad anfallsfrekvens. Precis som för kirurgin gäller dock att behandlingen bör utprovas noga, och att det är en behandling som är lämplig för bara en liten andel av alla personer med läkemedelsresistent epilepsi.
   
 • Det finns kunskapsluckor för epilepsibehandling i vissa åldersgrupper samt för behandling för samsjuklighet såsom vid depression, psykos och adhd.
   

Bakgrund

Epilepsi är den vanligaste bland allvarliga kroniska neurologiska sjukdomar. Den drabbar var femtionde person under någon period i livet. Epilepsi har många olika former och orsakerna varierar.
 

Kontaktuppgifter

 • Torbjörn Tomson, överläkare, professor i klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, tel 070-790 77 88.
 • Sten Anttila, projektledare, SBU, tel 08-412 32 75.

Rapporten ”Diagnos och behandling av epilepsi” (2018) med slutsatser och sammanfattning finns på www.sbu.se/281

SBU har utarbetat ett vetenskapligt underlag som nu publiceras som en rapport. Därtill har SBU i samarbete med Socialstyrelsen tagit fram underlag till delar av de riktlinjer för epilepsivård som nyligen presenterades i en remissversion.

SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering • Tel 08-412 32 00 • www.sbu.se 

SBU är en statlig myndighet som utvärderar sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser utifrån nytta, risker och kostnader. www.sbu.se

Taggar:

Om oss

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har i uppdrag att utvärdera metoder och insatser som används i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Utifrån aktuell och välgjord forskning tar vi reda på vilken effekt olika metoder har, om det finns några risker med dem, och om de är kostnadseffektiva.

Prenumerera

Dokument & länkar