Trots många studier finns det stora luckor i kunskapen om endometrios

SBU har sammanställt nästan tjugo års internationell forskning om endometrios i en ny rapport om diagnostik, behandling och bemötande vid denna kroniska sjukdom.

Rapporten kommer fram till att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att besvara många frågor som rör diagnostik och behandling av endometrios. Ett område där det fanns forskning är fertilitetsbehandling för kvinnor med endometrios som har svårt att få barn; enligt rapporten finns vetenskapligt stöd för att vissa metoder ökar chansen för kvinnor med endometrios att bli gravida. Ett annat område där SBU har sammanställt forskning rör effekten av hormonbehandling för att minska smärta.

Sammanställningen klargör att kvinnor med endometrios upplever bristande kunskap om sjukdomen inom vissa delar av vården, och att deras problem där inte tas på allvar. Men forskningen visar också att ökad kompetens och förbättrade attityder hos vårdpersonalen kan förbättra kvinnornas livssituation.

Bakgrund

Endometrios är en kronisk sjukdom som beror på att livmoderslemhinnan växer utanför livmodern.

Kvinnor med denna sjukdom kan vara symtomfria, men har ofta smärtor till exempel vid mens. Sjukdomen innebär ofta sänkt livskvalitet.

Endometriosbehandling har två syften; att minska smärta och att öka fertiliteten.

Kontaktuppgifter
 

  • Anna-Sofia Melin, specialist i gynekologi/obstetrik Stockholm, tel 072-207 25 69.

  • Carina Berterö, professor i omvårdnad, Linköpings universitet, tel 073-270 22 70.

  • Jenny Odeberg, projektledare, SBU, tel 08-412 32 46.

  • Rapporten ”Endometrios – Diagnostik, behandling och bemötande” (2018) med slutsatser och sammanfattning finns på www.sbu.se/277


SBU har utarbetat ett vetenskapligt underlag som nu publiceras som en rapport.
Därtill har SBU i samarbete med Socialstyrelsen tagit fram underlag till delar av de riktlinjer för endometriosbehandling som nyligen presenterades i en remissversion.

SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering • Tel 08-412 32 00 • www.sbu.se 

SBU är en statlig myndighet som utvärderar sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser utifrån nytta, risker och kostnader. www.sbu.se

Taggar:

Om oss

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har i uppdrag att utvärdera metoder och insatser som används i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Utifrån aktuell och välgjord forskning tar vi reda på vilken effekt olika metoder har, om det finns några risker med dem, och om de är kostnadseffektiva.

Prenumerera

Dokument & länkar