Avyttringen av Laakirchen slutförd

SCAs tidigare kommunicerade försäljning av produktionsanläggningen i Laakirchen, Österrike, är nu slutförd.

Fabriken i Laakirchen, som producerar magasinspapper, har sålts till Heinzel Group. Försäljningen fullföljs nu efter godkännande från berörda myndigheter.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 100 MEUR med en möjlig tilläggsköpeskilling uppgående till maximalt 100 MEUR baserad på en tvåårig vinstdelningsmodell.

Det första pressmeddelandet om affären offentliggjordes den 19 december 2012.

Stockholm, 2 april 2013

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2013, klockan 1
6.00.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, +46 8 788 51 30
Petter Tiger, pressekreterare, +46 8 788 53 62

 

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Försäljning sker i cirka 100 länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och Tork samt regionala varumärken som exempelvis Lotus, Libresse, Tempo och Libero. Som Europas största privata skogsägare fäster vi stor vikt vid hållbar skogsförvaltning. SCA har omkring 36 000 medarbetare. Omsättningen 2012 var 85 miljarder kronor (9,8 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information på www.sca.com

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera