Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2004

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2004 2004:2 2004:1 0406 0306 Vinst per aktie, kr 4:32 4:34 8:66 10:89 Rörelsens kassaflöde per aktie, kr 2:27 3:48 5:75 13:01 Nettoomsättning, Mkr 22.340 21.687 44.027 43.121 Resultat efter finansiella poster, 1.502 1.472 2.974 3.578 Mkr Nettoresultat, Mkr 1.009 1.014 2.023 2.525 Jämfört med första halvåret 2003 · Nettoomsättningen uppgick till 44.027 (43.121) Mkr. · Resultat efter skatt (nettoresultat) uppgick till 2.023 (2.525) Mkr¹ · Vinst per aktie uppgick till 8:66 (10:89) kr. · Kassamässiga rörelseöverskottsmarginalen oförändrad 16 (16) %. · Tillväxten uppgick till 7 %. Jämfört med första kvartalet 2004 · Nettoomsättningen uppgick till 22.340 (21.687) Mkr. · Vinst per aktie uppgick till 4:32 kr (4:34) kr. · Kassamässiga rörelseöverskottsmarginalen förbättrades till 16 (15) %. · Förbättrat rörelseresultat för Förpackningar. Övrigt · Förvärven av hygienföretag i Australien/Nya Zeeland och Mexiko slutfördes under maj månad. Totalt uppgår därmed utläggen för årets förvärv till 8.035 Mkr. ¹ Under första halvåret 2004 påverkades resultatet av kostnader för personalreduktion. Under 2003 påverkades resultatet i första kvartalet av aktieförsäljning, se vidare sidan 10. För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 0701. Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations. Telefon: 070-575 2906. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/21/20040721BIT00110/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar