Inbjudan till presskonferens Q3

SCAs delårsrapport för 1 januari – 30 september 2007 offentliggörs onsdagen den 31 oktober cirka klockan 8.00.

Massmedia och analytiker inbjuds till en presskonferens där rapporten presenteras och kommenteras av tf. vd Lennart Persson.

Dag: Onsdag 31 oktober 2007
Tid: Klockan 10.30
Plats: Aulan, Salén Konferenser, Norrlandsgatan 15, Stockholm

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon, +44 208 817 9301 (UK), eller +1 718 354 1226 (USA), eller 08-505 202 70 (Sverige).

Stockholm den 4 oktober 2007

Välkommen!

Bodil Eriksson
Kommunikationsdirektör
För ytterligare information, kontakta gärna
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30


Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 oktober kl 15.30.


Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar