Information till innehavare av SCA utgivna obligationer

SCA erbjuder innehavare av obligationer utgivna under bolagets EMTN-program att byta motpart till moderbolaget inom SCAs hygienverksamhet samt att godkänna vissa ändringar i programmet.

Som en del av kapitalstrukturen för SCAs hygienverksamhet avser bolaget att flytta utestående obligationer till SCA Hygiene AB, moderbolaget för SCAs hygienverksamhet. Närmare information om erbjudandet, inklusive förslag samt tid och plats för möte med obligationsinnehavare framgår av bifogat meddelande.

För ytterligare information, kontakta:
Linda Nyberg, Vice President Media Relations. 08 - 788 51 58
Johan Karlsson,  Vice President Investor Relations, 08 - 788 51 30 

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Försäljning sker i cirka 100 länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och Tork samt regionala varumärken som exempelvis Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Som Europas största privata skogsägare fäster vi stor vikt vid hållbar skogsförvaltning. SCA har omkring 44 000 medarbetare. Omsättningen 2015 var cirka 115 miljarder kronor (12,3 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information på www.sca.com.

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.