Presskommuniké

PRESSKOMMUNIKÉ Vid SCAs utbildningsseminarium för skogsanalytiker under onsdagen med syfte att fördjupa kunskapen om den europeiska hygienmarknaden bekräftade SCA Hygiene Products VD Alfred Heinzel att marknaden i det korta perspektivet i allt väsentligt utvecklats i linje med de bedömningar som gjorts i anslutning till rapporten för första halvåret. Vidare konstaterade han att volymutvecklingen under andra halvåret kan komma att försvagas jämfört med den mycket starka volymutvecklingen på 9 procent som rådde under första halvåret. Denna bedömning baseras på att SCAs volymutveckling för första halvåret visat sig kraftigt ha överträffat konkurrenternas. Material från seminariet kan erhållas från SCAs informationsavdelning på telefon 08-788 51 63. Stockholm den 7 oktober, 1998 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare information kontakta gärna: Sverker Martin-Löf, Koncernchef, SCA. Tel. 08-788 51 51

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar