SCA Hygiene AB lånar 2 miljarder euro på obligationsmarknaden

SCA Hygiene AB har idag under sitt EMTN (Euro Medium Term Note) program lånat 2 miljarder euro till en genomsnittsränta om 0,98 procent. Obligationerna gavs ut via fyra trancher enligt följande:

Löptid Belopp Räntekostnad Marginal över mid-swaps
20 månader               300 MEUR                 -0,01 procent per år                    +0,13 procentenheter                     
5 år 600 MEUR 0,71 procent per år +0,45 procentenheter
7 år 600 MEUR 1,16 procent per år +0,65 procentenheter
10 år 500 MEUR 1,68 procent per år +0,83 procentenheter

Obligationserbjudandet blev övertecknat och obligationerna placerades hos 150 internationella investerare.

Obligationen kommer att noteras på Luxemburgbörsen. Syftet med transaktionen är att finansiera förvärvet av BSN medical som förväntas slutföras under andra kvartalet 2017.

Transaktionen genomfördes gemensamt av BNP Paribas, Citi, Credit Agricole,  Deutsche Bank, och NatWest Markets.

 

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 - 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 - 788 51 55

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag som hållbart utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Försäljning sker i cirka 100 länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och Tork samt regionala varumärken som exempelvis Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Som Europas största privata skogsägare, lägger SCA stor vikt vid att bedriva ett hållbart skogsbruk. SCA har omkring 46 000 medarbetare. Omsättningen 2016 var cirka 117 miljarder kronor (12,4 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.sca.com.

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2016 ca 4 000 anställda och en försäljning på 15.4 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.