SCA ingår fortsatt i FTSE4Good Index

SCA fortsätter att ingå i det globala hållbarhetsindexet FTSE4Good för 12e året i rad, vilket bekräftar att SCA lever upp till sin ambitiösa hållbarhetsagenda. I år fick SCA 99 av 100 möjliga poäng i FTSE4Goods indexrankingsystem.

- I SCA utgör hållbarhet en integrerad del av vår affärstrategi och globala verksamheter. Vårt höga betyg i FTSE4Good-index är en inspiration för oss och stärker vår övertygelse om att långsiktigt hållbarhetsarbete skapar värde för alla våra intressenter. Och våra flera nya hållbarhetsmål som nyligen lanserades, vilka omfattar både människor och miljö, höjer ribban in i framtiden, säger Kersti Strandqvist, hållbarhetsdirektör.

FTSE4Good Index Series lanserades år 2001 av FTSE Group, en prisbelönad global indexleverantör, med syfte att objektivt mäta prestanda hos företag som uppfyller globalt erkända normer för företagsansvar.

Läs mer om SCAs hållbarhetsarbete på www.sca.com/sv/hallbarhet

 

Stockholm den 30 mars 2012

 

För ytterligare information, kontakta gärna:

Marita Sander, ansvarig hållbarhetskommunikation, 08-788 52 46

Jörgen Olsson, pressekreterare, 08-788 51 29

 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt hygien- och pappersföretag som utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper, tryckpapper, sågade trävaror och förpackningslösningar. Produkterna säljs i cirka 100 länder. SCA har många kända varumärken, av vilka TENA och Tork är globala. Omsättningen 2011 var 106 miljarder kronor (11,7 miljarder euro). SCA har omkring 44.000 anställda. Mer information på www.sca.com

Taggar:

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar