SCA lämnar inte bud på portugisiska förpackningsföretaget

SCA lämnar inte bud på portugisiskt förpackningsföretag Med anledning av att frågor ställts från analytiker och media, gör SCA följande uttalande. SCA har valt att inte lämna bud på det portugisiska förpackningsföretaget Gescartão i samband med den privatiseringsprocess som för närvarande genomförs. Bindande bud skall ha inlämnats senast den 2 november. Skälet till SCAs ställningstagande är främst den betydande exponering inom pappersområdet som ett förvärv skulle medföra, främst till följd av att ett förvärv villkorats av uppförandet av en ny stor pappersmaskin för tillverkning av testliner. Stockholm den 2 november 1999 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare information kontakta gärna: Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef. Tel 08-788 51 51 eller Sten Lindholm, informationsdirektör. Tel 08-788 51 62 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00580/bit0002.pdf

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar